Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter och rörelse

Skapad 2020-10-31 16:51 i Väståkra F-9 Trelleborg
PP för området om krafter, rörelser och tryck i fasta material
Grundskola 7 Fysik
En kraft kan man inte se, känna eller ta på. Däremot kan man se, känna eller ta på det resultat kraften ger i form av rörelse eller tryck. Det är de begreppen vi kommer att studera i vår inledning till grundläggande mekanik.

Innehåll

Konkretiserade mål

Här får du lära dig:

 • att identifiera flera olika slags krafter
 • att det är en förändring av krafter som skapar rörelser
 • hur våra ökade kunskaper om rörelser och krafter påverkat våra liv, till exempel inom trafiksäkerhet, utskjutning av satelliter och tvättmaskiner
 • hur vi kan använda mätinstrument för att mäta till exempel sträcka, hastighet, tid och kraft samt vilka samband som finns mellan dessa storheter
 • använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen kring till exempel balans, tröghet och fritt fall
 • samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelse och kraft

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med olika texter och se film för att bygga upp kunskaperna inom området. Du kommer även att få möjlighet till att laborera och att diskutera med hjälp av de nya kunskaperna.

 

Bedömning

Bedömning kommer att göras vid praktiskt arbete, skriftliga förhör, delaktighet vid diskussioner och inlämning av lab.rapporter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: