Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Halloween

Skapad 2020-10-31 16:57 i Rågsveds grundskola Stockholm Grundskolor
Konstens grunder nr.1 linjer
Grundskola 5 Bild
Tema Halloween I denna uppgift kommer du att arbeta med flera olika tekniker. Du kommer att få måla med vattenfärg där du ska blanda färger och skapa nyansskiftningar, teckna, samt använda collageteknik med klipp och klistra.

Innehåll

"Element är alla delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara ytor, linjer, färger, tecken och former. Bildelement har stor betydelse för det man vill berätta och gestalta när man framställer en bild. I arbetet med att bygga upp en bild kan bildelement hanteras på flera olika sätt, samtidigt eller var för sig.”
(ur Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket 2011).

 

Tema Halloween
I denna uppgift kommer du att arbeta med flera olika tekniker.
Du kommer att få måla med vattenfärg där du ska blanda färger och skapa nyansskiftningar, teckna, samt använda collageteknik med klipp och klistra.

Slutprodukten kommer att vara ett motiv innehållande et spökhus som är monterat med collageteknik på en bakgrund, skapad målad med vattenfärg, som ska föreställa en kuslig himmel med en måne. Bilden bör även innehålla detaljer som är målade i efterhand. exempel på dessa detaljer kan vara spröjs på fönstren, fladdermöss, träd eller andra kusliga saker som passar temat spökhus/halloween.

Centralt innehåll i åk 4-6

Denna bilduppgift behandlar följande:

 

 

 

 

Bildframställning

 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Redskap för bildframställning

 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i en bild: färg, form och linje
 • Några verktyg för teckning och måleri samt hur de benämns.
 • Plana och formbara material och papper och hur de kan användas i olika bildarbeten,
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Förmågor Lgr11

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

 

Arbetssätt/metoder

Lektionen startas med en stegvis beskrivning av hur uppgiften ska gå till, från början till färdigt konstverk. Stegen kommer både beskrivas muntligt samt bildstöd kommer finnas uppsatta på tavlan under hela lektionen. Det kommer finnas 4 olika färdiga inspirationsbilder. Vi kommer även titta på ett filmklipp på ca 5 minuter som visar tips på en teknik som kan användas för att skapa en levande himmel med nyansskiftningar när man målar med vattenfärg.

Teknikerna som vi kommer använda oss av är bland annat att teckna och måla med blyerts, skapa detaljer med tusch, skapa nyansskiftningar med vattenfärger och collageteknik där även finmotoriksövning kommer in i och med klippning av både stora objekt samt små detaljer med sax.

Det kommer även att finnas färdiga mallar som är skapade efter de 4 inspirationsbilderna. Detta för att individanpassa uppgiften efter elevernas enskilda förmågor och kunskaper. Dock uppmuntras eleverna att vara kreativa och skapa personliga verk utan stöd med mallar.

Förmågor att utveckla

Uttrycka -träna på att uttrycka oss med hjälp av olika tekniker och färger
Undersöka -experimentera med olika material, testar olika tekniker
Presentera -presentera våra bilder för varandra, vi lär oss av varandra
Skapa- skapa på ett lustfyllt sätt

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom vilka sätt du kan:

 • använda tekniker
 • följa instruktioner
 • fullfölja bildarbetet 
 • presenterar dina bilder

Läraren bedömer även:

 • progressionen i ditt bildskapande.
 • arbetsprocessen, hur du arbetar på lektionerna.

Metoder för bedömning:

 • Läraren observerar hur du samspelar i klassrummet och hur du använder förebilder.
 • Läraren gör en kartläggning som ska visa hur eleven kan använda några olika tekniker för att skapa olika uttryck, hur eleven kan presentera sina bilder samt hur eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bild åk 4-6

Bild år 4-6

Påbörjat
Godtagbara kunskaper för innevarande termin och åk 5.
Kunskapskrav nivå 1
Kunskapskrav nivå 2
Kunskapskrav nivå 3
Kunskapskrav nivå 4
Kunskapskrav nivå 5
Bildframställning
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
På väg mot nivå 3
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
På väg mot nivå 5
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
På väg mot nivå 3
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
På väg mot nivå 5
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
På väg mot nivå 3
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
På väg mot nivå 5
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Redskap för bildframställning
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
På väg mot nivå 3
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
På väg mot nivå 5
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
På väg mot nivå 3
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
På väg mot nivå 5
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
Dessutom kan du presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
På väg mot nivå 3
Dessutom kan du presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
På väg mot nivå 5
Dessutom kan du presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
På väg mot nivå 3
Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
På väg mot nivå 5
Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Bildanalys
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
På väg mot nivå 3
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
På väg mot nivå 5
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: