Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv åk 6 Intensivperiod Argumenterande text

Skapad 2020-10-31 21:53 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du kommer att få möjligheten under vecka 45-48 delta i en intensivperiod där vi arbetar med argumenterande texter. En intensivperiod innebär att du arbetar 30 min varje dag i en liten grupp med stöd av speciallärare.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

·       Kunna följa instruktioner kopplade till en skrivuppgift.

·       Kunna framföra en tydlig åsikt.

·       Kunna stödja din åsikt genom att framföra argument.

·       Kunna skiva meningar med fungerande struktur.

·       Kunna skriva en argumenterande text med inledning, argument och avslut.

 

För att lära dig kommer du att

·       träna på att muntligt framföra åsikter som stödjs av argument

·       träna på att muntligt framföra utvecklade argument

·       arbeta med de texttypiska dragen hos en argumenterande text

·       träna på att använda chromebooken för att redigera din text

·       träna på att skriva fullständiga meningar med stor bokstav och punkt

·       träna skriva en text med stöd av klasskompisar och lärare.

 

Du visar att du kan när

·       du deltar muntligt och framför åsikter och argument

·       du deltar i de gemensamma övningarna, både skriftligt och muntligt

·       du självständigt skriver en argumenterande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Sv åk 6 Intensivperiod Argumenterande text

Innehåll
 • Sv  E 6   Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Har ännu inte visat dessa kunskaper
Godtagbara kunskaper
Du följer instruktionen till uppgiften.
Du framför en tydlig åsikt.
Du framför minst två argument som stödjer din åsikt.

Struktur
 • Sv  E 6   Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Har ännu inte visat dessa kunskaper
Godtagbara kunskaper
Din text har en inledning där din åsikt förtydligas.
Din text har ett avslut som summerar det du vill säga.
Din text är uppdelad i relevanta stycken.

Språk
 • Sv  E 6   Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Har ännu inte visat dessa kunskaper
Godtagbara kunskaper
Du använder rätt tempus.
Du har ett varierat språk.

Skrivregler
 • Sv  E 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Har ännu inte visat dessa kunskaper
Godtagbara kunskaper
Du skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Du redigerar din text med stöd av din Chromebook. (T.ex. rättar stavfel som blivit markerade eller lyssnar igenom din text med hjälp av talsyntesen för att på det sättet höra om texten låter rätt.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: