Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Samband och förändring (PRIO )

Skapad 2020-10-31 21:59 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Kapitel 2: Samband och förändring! Nu ska ni få lära er hur ni kan räkna för att inte bli lurade när det är rea, när ni lyssnar på nyheterna, eller om ni vill skaffa ett abonnemang! Vi ska jobba med procent, förändringsfaktor, grafer matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar.

Innehåll

Nedan finner du veckoplanering, länkar, lärandemål, undervisningsformer, bedömningstillfällen.

Jag uppdaterar ibland dokumentet med länkar samt att det kan bli ändringar i veckoplaneringen, så se till att hålla dig uppdaterad!

 

Veckoplanering i matematik Kap 2 Samband och förändring för åk9

 

Samband  och förändring V: 45 till V:50

Vi delar provet på två tillfälle då är mindre att göra prov i och ni får mer tid. 

Vecka

Mattebegrepp*

Mål

Material/Sidor

45

Funktion

Variabel

formel

Linjär funktion

Graf

Tabell

Proportionalitet

Beskriva begreppen funktion och linjär funktion Tolka linjära funktioner med ord, graf ,formel

träning inför MNP

Avsnitt 2.1 sidor: 56- 61

 

Avsnitt 2.2 sidor: 62- 66

 

46

Koordinatsystem Proportionalitet

Linjens lutning

Skärningspunkt

Stigande och fallande linje

Rita räta linjens ekvation

 

Träning inför MNP

Avsnitt 2.3 s.67- 72

 

s.50-51

47

och V48

 

 

Förändringsfaktor

Andel , Del och det hela

 

Beräkna andelen, delen och det hela.

Använda förändringsfaktor

Avsnitt 2.4 sidor : 74 -77

funktion på fredag v:47 

 

 

 

 

49

 

Procentuelle förändring och upprepade procentuell förändring  

Avsnitt 2.5 sidor 78-81

muntlig nationella prov

2 och 3 december

50

Repetition och prov

Prov samband och förändring ( procent)

 prov på onsdag den 9 december om Procentuelle förändring  

        

 

 Begrepp att förstå och kunna använda: 

Andel, delen, det hela, procent, promille, förändringsfaktor, ränta, procentenhet, koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, x-koordinat, y-koordinat, punktdiagram, graf, jämförpris, proportionalitet, linjära samband, startavgift, fast avgift/kostnad.

 

 

 Bra hemsidor

 • Marcus matematik                    Youtube kanal 
 • www.matteboken.se                  genomgångar, övningar
 • www.dalles-matte.se                 mycket filmer på olika moment, övningar, gamla NP
 • www.ncm.gu/kanguru                tävlingar och mycket mer
 • www.webbmatte.se                   mycket filmer

 

 

 

*Förklaring för dessa begrepp finns på stencilen ”Viktiga begrepp att förstå”

Viktiga begrepp att förstå

Begrepp

Förklaring

Jag har förstått  

Funktion

Samband mellan två variabler

 

Variabel

Ett tal som kan variera

 

Graf

En kurva i ett diagram

 

Tabell

Uppställning av värden i rader och kolumner

 

Linjär funktion

Ett samband som beskrivs av en rät linje i ett koordinatsystem

 

Proportionell

Ex: En kostnad är proportionell mot en vikt om kostnaden fördubblas när vikten fördubblas

 

Formel

Uttryck som beskriver samband med hjälp av symboler

 

Värdetabell

Tabell som listar x-värden och tillhörande y-värden

 

Räta linjens ekvation

En linjär funktion som kan skrivas med formeln y = kx + m

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda matematiska metoder
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat
Kommunikations förmåga
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: