Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2020-11-01 10:19 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Ett arbetsområde för klass 1 och 2 som riktar in sig på årstiden VINTER
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med årstiden vinter och ska bland annat ta reda på hur djur och växter har det på vintern. Vi studerar vintertecken i vår närmiljö. Du kommer också att få lära dig mer om några av våra vanligaste flytt- och stannfåglar.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i tema Vinter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen i tema Vinter ska även syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Konkreta mål

Du ska:
- kunna dokumentera dina iakttagelser från observationer i din närmiljö.
- känna till och berätta om några förändringar som sker i naturen under vintern.                                                                                  - kunna skriva en enkel faktatext. 

Arbetssätt

Under tema Vinter kommer du att få:
- titta på film (Varmt, kallt eller mittemellan: vintern, Espresso). 
- läsa faktatexter och svara frågor
- skriva faktatext
- genomföra fältobservationer (i skogen, på skolgården)
- arbeta i mindre grupper (praktiska uppgifter)

Bedömning

Du kommer att få visa det du kan genom att :
- delta i resonemang i helklass
- resonera och arbeta i smågrupper
- skriva och berätta
- svara på frågor muntligt och skriftligt 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: