Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar, sorteringar och flyta sjunka

Skapad 2020-11-01 10:35 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Istället för "Mall för pedagogisk planering Nybohovsskolan" i rubriken, skriv; Årskurs + ämne + egen rubrik Ingresstext: En sammanfattande text om området, gärna något som får eleverna nyfikna på området eller med verklighetsanknytning. Varför ska vi arbeta med detta?
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Lösningar och blandningar finns överallt. Med vad är skillnaden? Kan man skilja ämnen åt som har lösts eller blandats? Och i så fall, vilken nytta har man av att kunna göra det? Vi kommer att undersöka olika material och göra sorteringar. Vad är det som gör att de flyter eller sjunker?

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?  

 

Lösningar och blandningar.

Sorteringar

Flyta, sjunka

 

 

Vecka: Vilka veckor vi läser detta.

45-50

 

Syfte:

 

Att lära sig att använda och behärska naturvetenskapliga begrepp i sina undersökningar.

Att lära sig iaktta och beskriva vad som händer i en lösning och en blandning. 

Undersöka olika egenskaper hos olika material.

Sortera material efter olika egenskaper. 

 

Mål:

 

Jag ska känna till skillnaden mellan en lösning och en blandning.

 

Jag ska känna till vad filtrering och avdunstning är.

 

Jag ska kunna utföra en undersökning utifrån muntliga eller skriftliga instruktioner.

 

Jag ska kunna sortera olika material efter olika egenskaper.

 

Jag ska kunna ställa en hypotes.

 

 Jag ska kunna dokumentera min undersökning i text och bild.

 

Jag ska kunna jämföra mina resultat med mina kompisar och diskutera det vi undersökt.

 

Arbetssätt:

 

·         Vi har gemensamma genomgångar och diskussioner.

·         Vi undersöker och experimenterar i små grupper.

·         Vi tittar på film.

·         Vi tränar på att dokumentera och samtalar i grupperna och jämför våra resultat.

 

Kunskapskrav: Finns under läroplan nedan.

 

Bedömingsform:

 

        Läraren bedömer min förmåga att:

 

·         Förklara skillnaden mellan lösningar och blandningar.

·         Använda begreppen avdunstning och filtrering.

·         Göra experiment och undersökningar utifrån muntliga eller skriftliga instruktioner.

·         Dokumentera mina undersökningar i text och bild.

·         Jämföra mina resultat med mina kompisar och diskutera det vi undersökt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: