Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och diktatur - åk 5 HT 2020

Skapad 2020-11-01 11:38 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap
Vad är demokrati? Vad kännetecknar en demokrati? Hur fungerar demokratiska beslutsprocesser? Vilka demokratiska värden och principer finns det? Hur tas demokratiska beslut i olika sammanhang? Hur kan individer och grupper påverka olika beslut? Vad är det som begränsar människors möjligheter att påverka? Vad betyder de olika ord och begrepp som tillhör arbetsområdet?

Innehåll

Tidsperiod

november 2020

Konkretisering av mål

Vi tränar på att resonera kring demokrati och de beslutsprocesser som finns i demokratiska samhällen. 

Undervisning - så här gör vi

Vi läser om och tittar på film och filmklipp kring Demokrati och diktatur. De läroböcker vi använder oss av är Koll på samhället kapitlet Vem ska bestämma s. 10-19  samt två avsnitt ur boken Samhällskunskap från Gleerups; Demokrati i skolan och klassen samt Demokrati och diktatur.

Filmer: UR Skola: Dröm om demokrati (sex avsnitt á ca 15 minuter), AV Media: Mänskliga rättigheter 17 min, Evas superkoll - Demokrati 14 min.

Filmklipp: Demokrati och diktatur, YouTube Susan Ekström (5.39), Vad är demokrati (Studi.se) (5.37), Vad är demokrati? (3,19) , Vad är diktatur? (3,08) Begreppa-Inläsningstjänst, 

Vi lyssnar gemensamt på radioteatern Bröderna Lejonhjärta och diskuterar den utifrån perspektiven demokrati kontra diktatur bl a med hjälp av loggboksskrivande.

 

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Du visar att du utifrån ett givet exempel föra resonemang dela om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka. 

Du visar att du kan resonera kring frågor som rör demokrati genom att visa att du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar samt ge underbyggda förslag på hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang. 

 

Redovisning - Du redovisar dina kunskaper genom att:

Du redovisar genom gruppdiskussioner där du och din grupp resonerar om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar samt hur demokratiska beslut tas i olika sammanhang. Som avslutning på arbetsområdet ska du och din grupp svara enskilt muntligt eller skriftligt på samma frågeställningar.

 

Begrepp - vilka ord och begrepp tillhör arbetsområdet

demokrati, diktatur, diktator, beslut, beslutsprocess, diktatur, direkt demokrati, indirekt demokrati, representativ demokrati, allmän rösträtt, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, mötesfrihet, tryckfrihet, föreningsfrihet, religionsfrihet, majoritet, minoritet, folkomröstning, korruption, monarki, republik, fria val, grundlagar, rättighet, skyldighet, diskriminering, rättvisa, orättvisa, förtryck, censur, åsiktsförtryck, skräckvälde, jämställdhet, självförsörjande, Himmelska fridens torg

 

Uppgifter

 • Hur man tar demokratiska beslut!

 • Hur man tar demokratiska beslut!

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sv Sh SvA
Demokrati - åk 5 HT 2020

Demokrati

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Samhällsstrukturer
Kunskaper om politiska strukturer Hur fungerar en demokrati? Hur fungerar en diktatur?
Du har inte tillräckliga kunskaper om politiska strukturer utan behöver träna mer för att visa att du kan detta.
Du har grundläggande kunskaper om politiska strukturer och kan förklara på ett enkelt sätt vad en demokrati är och vad en diktatur är.
Du har goda kunskaper om politiska strukturer och kan förklara på ett tydligt sätt vad en demokrati är och vad en diktatur är.
Du har mycket goda kunskaper om politiska strukturer och kan förklara på ett utförligt sätt vad en demokrati är och vad en diktatur är.
Undersöka strukturer i samhället
Du har ännu inte tillräckliga kunskaper om politiska strukturer för att kunna beskriva samband mellan olika samhällsstrukturer utan behöver träna mer för att visa att du kan detta.
Du visar att du har kunskaper om politiska strukturer genom att undersöka hur dessa är uppbyggda och fungerar i samhället och och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Du visar att du har kunskaper om politiska strukturer genom att undersöka hur dessa är uppbyggda och fungerar i samhället och och beskriver då relativt komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Du visar att du har kunskaper om politiska strukturer genom att undersöka hur dessa är uppbyggda och fungerar i samhället och och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Ord och begrepp som tillhör arbetsområdet
Du behöver lära dig fler ord och begrepp som tillhör arbetsområdet för att kunna använda begreppen i dina förklaringar och beskrivningar.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör arbetsområdet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör arbetsområdet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör arbetsområdet på ett väl fungerande sätt.
Påverka beslut
Hur individer och grupper kan påverka olika beslut
Du behöver vuxenstöd för att kunna resonera kring hur man kan påverka beslut.
Utifrån t ex hur man bestämmer saker i klassen till en klassresa, eller hur man kan påverka andra saker på skolan kan du föra enkla resonemang samt vad som begränsar människors möjligheter att påverka.
Utifrån t ex hur man bestämmer saker i klassen till en klassresa, eller hur man kan påverka andra saker på skolan kan du föra utvecklade resonemang samt vad som begränsar människors möjligheter att påverka.
Utifrån t ex hur man bestämmer saker i klassen till en klassresa, eller hur man kan påverka andra saker på skolan kan du föra välutvecklade resonemang samt vad som begränsar människors möjligheter att påverka.
Demokrati
Hur går det till att ta beslut i en demokrati
Du behöver vuxenstöd för att kunna resonera kring hur det går till när man tar beslut i en demokrati.
Du kan föra enkla resonemang när du förklarar hur det går till när man tar beslut i en demokrati, t ex i klassen eller elevråd.
Du kan föra utvecklade resonemang när du förklarar hur det går till när man tar beslut i en demokrati, t ex i klassen eller elevråd.
Du kan föra välutvecklade resonemang när du förklarar hur det går till när man tar beslut i en demokrati, t ex i klassen eller elevråd.
Demokrati
Faktakunskaper om demokrati och diktatur
Du behöver träna mer för att visa att du har faktakunskaper om demokrati och diktatur.
Du kan berätta vad demokrati är och minst två saker vad som kännetecknar en demokrati och minst två saker vad som kännetecknar en diktatur.
Du kan berätta en del om vad demokrati är och mer än två saker vad som kännetecknar både demokrati och diktatur.
Du kan berätta utförligt om vad demokrati är och vad som kännetecknar både demokrati och diktatur samt något om vilka konsekvenser dessa kännetecken ger.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: