Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 5A Kap 1 : Räkna med bokstäver - kan man det?!

Skapad 2020-11-01 12:32 i Balingsnässkolan Huddinge
Eldorado 5A, kapitel 1
Grundskola 5 Matematik
Några lektioner i veckan jobbar vi i matematikboken. I första kapitlet lär vi oss om uttryck, ekvationer och mönster.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med:

Kapitel 1 i Eldorado 5A

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar
 • Matteprat där vi löser uppgifter tillsammans
 • Arbete i par och enskilt

Det här ska jag kunna:


Jag ska: 

 • Förstå och skriva enkla numeriska och algebraiska uttryck
 • Veta att man räknar multiplikation och division före addition och subtraktion
 • Känna till hur en parentes används
 • Veta att tex 2a är samma sak som 2 multiplicerat med a
 • Kunna sätta in olika värden för en bokstav och räkna ut uppgiften
 • Vara säker på likhetstecknet
 • Skriva enkla ekvationer
 • Bestämma regler i talföljder
 • Fortsätta talföljder och mönster


Detta visar jag genom att:

 • Lyssna på genomgångar
 • Delta när vi löser uppgifter tillsammans och i par
 • Samtala och redogöra för hur jag tänker när jag löser olika uppgifter
 • Arbeta framåt på egen hand

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: