Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling & miljöetiska perspektiv

Skapad 2020-11-01 12:57 i Enångers skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Geografi Fysik
Vi kommer upprepa vattnets kretslopp och undersöka hur det ser ut med vattenresurser världen över samt vilka orsaker och konsekvenser som finns kring det. Vidare kommer vi diskutera hur Vi kan främja det globala målet "Rent vatten och sanitet till alla".

Innehåll

Vi kommer tillsammans att arbeta med en Google presentation där ni under tidens gång får uppgifter.

Vi kommer att nå följande områden inom Geografi:

 • Hållbar utveckling
 • Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
 • Kartor, källor, metoder och tekniker

Samt följande områden inom Fysik:

 • Energins källor, användning, flöde
 • Söka information
 • Använda information & anpassa framställning

Följande förmågor kommer att utvecklas:

 • Analysförmågan - Beskriver varför det blev så och hur det påverkar framtiden.
 • Kommunikativa förmågan - Redovisa sitt arbete för andra. Samtala, resonera och diskutera med varandra.
 • Begreppsförmågan - Förstå vad begrepp och ord betyder. Förstå hur begrepp och ord hör ihop. Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen. Kunna använda ord och begrepp på nya sätt.
 • Procedurförmågan - Kunna söka efter och samla ihop information man vill ha. Fundera över om informationen man hittat är rätt och riktig för att veta om man kan använda den.
 • Metakognitiv förmåga - Visa att man lägger märke till saker som händer och sker omkring oss och att man funderar över dem. Fundera över vad som är möjligt eller inte i olika situationer.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Fy Ge
Matris Ge, Fy - Hållbar utveckling och miljöetiska perspektiv

Geografi 4-6

E
C
A
Kartor, källor, metoder och tekniker
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Hållbar utveckling
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Levnadsvillkor i världen
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.

Fysik 4-6

E
C
A
Energins källor, användning, flöde
Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: