Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wegbeschreibung

Skapad 2020-11-01 13:15 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola F Moderna språk - språkval
I detta moment ska du få lära dig att fråga om vägen och beskriva vägen till olika platser. Momentet innehåller både skriftliga och muntliga uppgifter samt läs- och hörförståelse.

Uppgifter

  • Skrivuppgift

Matriser

M2
MB Tyska Skriva

F
E
C
A
Ordförråd
Ditt ordförråd är begränsat men räcker för att göra dig förstådd i enkla sammanhang.
Ditt ordförråd är ganska varierat och räcker för att göra dig förstådd i olika sammanhang.
Ditt ordförråd är varierat. Du använder ord och fraser som passar den aktuella uppgiften.
Innehåll
Innehållet är lite tunt.
Du uttrycker dig enkelt, kortfattat och till viss del sammanhängande.
Du uttrycker dig utförligt, relativt sammanhängande och budskapet går fram.
Grammatik
Det går att förstå det du skriver även om det finns en hel del fel.
Några grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen.
Du använder flera grammatiska strukturer på ett korrekt sätt.
Meningsbyggnad
Du skriver med enkla meningar och gör dig till viss del förstådd.
Du skriver med enkla meningar och gör dig för det mesta förstådd. Du försöker binda ihop meningarna och lyckas ibland med detta.
Du skriver med enkla meningar och gör dig förstådd. Du försöker binda ihop meningarna och lyckas oftast med detta.
Syfte
Du följer till viss del uppgiftens instruktion även om några delar saknas.
Du följer till viss del uppgiftens instruktion.
Du följer uppgiftens instruktion.

M2
MB Tyska Tala/Samtala

F
E
C
A
Ordförråd
Ditt ordförråd är begränsat men räcker för att göra dig förstådd i enkla sammanhang.
Ditt ordförråd är ganska varierat och räcker för att göra dig förstådd i olika sammanhang.
Ditt ordförråd är varierat. Du använder ord och fraser som passar den aktuella uppgiften.
Innehåll
Innehållet är lite tunt.
Du uttrycker dig enkelt, kortfattat och till viss del sammanhängande.
Du uttrycker dig utförligt, relativt sammanhängande och budskapet går fram.
Grammatik
Det går att förstå vad som sägs även om det finns en hel del fel.
Några grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen.
Du använder flera grammatiska strukturer på ett korrekt sätt.
Flyt
Det finns ett visst flyt även om det märks att det fattas ord och uttryck.
Det flyter på bra även om det ibland blir pauser och talaren letar ord.
Du har ett bra flyt med få pauser och det låter säkert. Meningarna är långa och hänger ihop.
Uttal
Det går att förstå ditt uttal även om man får anstränga sig lite.
Det är lätt att förstå ditt uttal även om det blir lite inslag av andra språkmelodier.
Det är lätt att förstå ditt uttal och det låter som målspråket i både melodi och uttal.
Samtala
Du deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen.
Du deltar aktivt i samtal. Du ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Du deltar mycket aktivt i samtal. Du både ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Strategier (t ex gester och frågor)
Du använder någon strategi vid behov.
Du använder några strategier vid behov.
Du använder strategier vid behov.

M2
MB Tyska Läsa

F
E
C
A
Förståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter.
Du kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta detaljer i enkla texter.
Du kan förstå både helhet och viktiga detaljer i enkla texter.
Innehåll
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och kommentera innehållet i det du har läst.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och kommentera innehåll och detaljer i det du har läst.
Du kan beskriva och kommentera innehåll och detaljer i det du har läst.

M2
MB Tyska Lyssna

F
E
C
A
Förståelse
Du förstår det viktigaste av innehållet även om du inte förstår allt.
Du förstår flera detaljer i det du hör.
Du förstår nästan allt även om det finns några detaljer som du inte förstår.
Innehåll
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och kommentera innehållet i det du hör.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och kommentera innehåll och detaljer i det du hör.
Du kan beskriva och kommentera innehåll och detaljer i det du hör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: