Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-11-01 17:58 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Om vi människor ska kunna leva tillsammans måste vi ha regler för hur vi ska uppföra oss mot varandra. Sådana regler finns t.ex. i familjen, i skolan eller under en fotbollsmatch. Det finns också regler som gäller för alla i vårt samhälle, våra lagar. Lagar och regler är till för att hjälpa och skydda oss. Om man bryter mot lagar och regler kanske man skadar andra eller sig själv.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

-reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

-analysera och kritiskt granska lokala och nationella  samhällsfrågor ur olika perspektiv

-analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

-uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor utifrån fakta, värderingar och perspektiv

-reflektera över demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

 

 

 


 

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att arbeta med samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner och värderingsövningar i mindre grupper. Vi kommer också att göra enskilda arbeten. Vi avslutar arbetsområdet med att gå en tipsrunda med frågor om lag och rätt.

 

 

 


 

Bedömning:


Vi kommer att bedöma din  förmåga att:

-reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

-analysera och kritiskt granska lokala och nationella samhällsfrågor ur olika perspektiv

-analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

-uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor utifrån fakta, värderingar och perspektiv

-reflektera över demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

 

 


 

Reflektion-utvärdering

Hur skulle det vara om vi inte hade några gemensamma lagar och regler i vårt samhälle ?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: