Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK-8- Tekniska system för transporter av personer, varor och produkter-v. 39-50

Skapad 2020-11-01 22:28 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 8 Teknik
Människor behövde något att hjälpa dem att flytta sig och sina varor från en plats till en annan sedan antiken. På landet använde man först djur för detta ändamålet. Detta utvecklades sedan för att använda vagnar och bilar efter att ha upptäckt hjulet. Man byggde även järnvägar och började använda lokomotiv och tåg. På havet utvecklades transportprocessen från en enkel träbåt till jättefartyg för att transportera passagerare och varor. I luften använde människor flygplan och helikoptrar för civila och militära ändamål. Utvecklingen och tillväxten fortsatte att inkludera rymdfarkoster som hjälpte människan att nå stora vetenskapliga fakta som är av stor vikt till människolivet. Den stora utvecklingen och tillväxten som världen nyligen har nått har lett till att man sparade tid och ansträngningar. Trots denna utveckling finns det dock vissa problem i moderna transportmedel som samtidigt har negativt påverkat människors liv.

Innehåll

Syfte:

För att lära dig designa och bygga en modell från scratch till en färdig modell och träna därmed på att använda tänkande, informationssökning, dokumentation, redovisning och problemlösning.

Tidsperiod 

v. 45-50

Vad ska du lära dig under det här området?

 

 • Olika typer transportmedel
 • Förstå vad menas med de viktiga begreppen som infrastruktur, standardisering, löpande bandet, maglev, franchise och elhybridbil
 • Träna på en enkel elkoppling 
 • Träna på att dokumentera ditt arbete
 • Träna på att redovisa
 • Träna på problemlösning
 • Träna på att söka relevanta information

 

1. Veckor 45 - 50

Byggmoment: (uppgift 1)

Ett par eller en grupp av tre elever (max) kommer att bygga en bil, husbil, buss eller en lastbil.

2. Dokumentation av arbetet: (teknisk rapport)(enskilt arbete)

Parallellt med arbetet ska varje elev enskilt dokumentera sitt arbete i en teknisk rapport

3. Veckor 3 och 4 (uppgift 2)

Rita din bil enligt teknisk ritning regler, bilens huvudvyn, framvyn , sidovyn och ovanvyn.

Ritningen är ett enskilt arbete och lämnas i ett separat papper.

 

4. Veckor 5 och 6

Gör en presentation om ett transportmedel (uppgift 3) (enskilt arbete)

Svara på frågorna (uppgift 4)(enskilt arbete)

En genomgång om olika sorters transportmedel och en förklaring till följande begrepp:

 1. Infrastruktur
 2. Standardisering
 3. Löpande bandet
 4. Maglev
 5. Franchise
 6. Elhybridbil

Ni ska besvara några relaterade frågor som finns i Google Classroom uppgift 4

5. Veckor 7 och 8

Redovisning av arbete (gruppvis)KOM IHÅG:

Det som ska lämnas in är följande:

 1. En färdig fungerande bil, husbil, buss eller lastbil v.50 7-11/12-2020
 2. En teknisk rapport v.50 7-11/12-2020
 3. En teknisk ritning v.3
 4. En presentation om en färdmedel/transportmedel. v. 4
 5. Veckor 7 och 8 ska alla grupper redovisa sitt arbete, vi tävlar

Bedömning:

Jag kommer att bedöma följande:

 • arbetsinsats
 • kvalitet på det byggda transportmedlet samt design och finishing (finputsning)
 • teknisk ritningen och skissen (gäller enbart åk 8)
 • teknisk rapport
 • presentation om ett transportmedel .
 • redovisning

Lycka till! 1. Bil, buss, lastbil bygge (se uppgift 1)

 Ett par eller en grupp av tre elever (max) kommer att bygga en, bil, husbil,  buss eller en lastbil.

Material:

 • wellpapp

 • glasspinnar

 • grillpinnar

 • tandpetare

 • papper

 • plasthjul

 • limstavar

 • limpistol

 • elmotor

 • strömbrytare

 • en liten och en stor remskiva

 • ett batteri 1.5 v

 • batterihållare

 • sugrör

 • gummisnodd

 • målarfärg

 

Elkoppling:

Så här ska du koppla elen:

a. Att koppla med en liten och en stor remskivaB. Att koppla med kugghjul

 

2. Teknisk rapport (enskilt arbete) 

Parallellt med arbetet ska varje elev ska dokumentera sitt arbete i en teknisk rapport enligt följande. Mallen för den tekniska rapporten finns i Google Classroom.

 • Namn och klass

 • En skiss och en teknisk ritning (gäller endast åk 8) till er transportmedel, måttsätt på rätt sätt och enligt reglerna.

 • En bild/foto som visar din bil, husbil, buss eller lastbil.

 • Listan på all material

 • Sammanfattning av arbetet gärna veckovis, beskriv följande:

 1. genomförande: Du ska varje lektion dokumentera och skriva vad du gjorde under denna lektion, infoga gärna bilder på de delar du har arbetat med under lektionen för att visa hur arbetet utvecklas.

OBS: Undvik att ta bilder som visar dig eller dina klasskamrater. Bilderna ska  endast tas till arbetet.

 1. Beskriv vilka problem som uppstod under lektionen och hur löste du/ni detta/dessa problem.

 

 

3. Gör en presentation om ett transportmedel (enskilt arbete)

En mall för presentationen finns i Google Classroom. I din presentation ska du svara på följande frågor

 1. Vilken typ av transport är den den? (Bil, flygplan, tåg, buss, cykel, motorcykel, lastbil, båt, moped, fartyg, rymdraket, varmluftsballong dyl. ).

 2. Vad använder man den till och hur?

 3. Beskriv hur det valda transportmedlet ser ut? Infoga i bilder!

 4. Vilka andra typer av samma transportmedel finns det? t.ex. vilka olika typer av bilar, tåg, båtar eller flygplan finns det?

 5. Berätta kort om transportmedlets historia

 6. Vilka är fördelarna och nackdelarna med det valda transportmedlet? Redogör för transportmedlets påverkan på individen och samhälle? 

 7. Är ditt valda transportmedel miljövänligt? Om svaret är nej, vilka andra alternativ finns det?

 8. Finns det någonting special eller kul att veta om transportmedlet?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: