Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknisk system - Bilen

Skapad 2020-11-01 23:05 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Teknik
Att kunna beskriva de samverkande delarna som krävs för att få en bil att rulla. Detta gör vi genom att lära oss om bilens olika delsystem och genom att bygga en bil som kan röra sig.

Innehåll

 

 1. Syfte

  Detta arbetsområdet syftar till att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 2. Nyckelbegrepp: 

  Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

  teknik, tekniskt system, delsystem, flöda, inflöde, utflöde, primärt flöde, sekundärt flöde, komponenter, samband, transformera, transportera, lagra, styra, reglera, styrteknik, reglerteknik, mekanisk styrning, automatisk styrning, avgränsning, black box 

 3. Kunskapsmål 

  Efter avslutat arbetsområde ska du kunna förklara hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. 

    

  • Förstå hur ett teknisk system fungerar.
  • Identifiera delsystemen för att en bil ska fungera. 
  • Bygga en bil med mekanisk styrning.   
 4. Arbetsgång/arbetssätt
  • Genomgång
  • Samtal och diskussioner under lektionstid

  • Utförandet av skisser och ritningar och texter

  • Konstruktion av bil
  • Använda kniv och limpistol

 5. Länkar:

   

  https://app.studi.se/l/vad-aer-teknik

   

   

  Tekniskt system   

 6. Bedömning  

  Jag kommer bedöma din förmåga att: 

  • att använda teknikområdets begrepp och förklara målen i ditt arbete, då du deltar i diskussioner eller skriver texter.
  • utarbetar förslag till lösningar
  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
  •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: