Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati åk 4

Skapad 2020-11-02 07:21 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Du ska få möjlighet att lära dig mer om skolan och dess funktion och hur den styrs. Du kommer även att få möjlighet att lära dig om olika lagar och regler och vad som händer när unga människor begår brott. samt mobbning. Vi läser ur Puls samhällskunskap. Vi ser på film. Vi diskuterar tillsammans i klassen. Vi läser ur läroplanen. Du visar dina kunskaper genom att vara delaktig i diskussioner samt ett skriftligt prov på ovanstående delar.
Grundskola 5 Samhällskunskap
För oss är demokrati något som vi oftast tar för givet. Men vad är egentligen demokrati?

Innehåll

När du arbetat med detta ska du kunna:

 • förklara vad demokrati är.
 • förklara hur demokratiska beslut fattas.
 • veta hur ett klassråd och ett korridorsråd fungerar.
 • hur ett val går till
 • visa hur man kan visa vad man tycker.

 

Begrepp som du ska kunna förklara:

demokrati
diktatur
myndig
val
parti
regering
riksdag

 Bedömning:

Din delaktighet på lektionerna, i diskussioner samt eget arbete.
Öva och pröva på nytt.
Kamratbedömningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Demokrati

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Demokrati
Vad demokrati står för kontra diktatur. (fakta, jämföra, konsekvens)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt ge exempel på vad som är utmärkande för demokrati.
Du har förmåga att på ett väl fungerande sätt ge exempel på vad som är utmärkande för demokrati och kan även jämföra något av exemplen med diktatur.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt ge exempel på vad som är utmärkande för demokrati och kan jämföra exemplen med diktatur. Du ser även att vissa handlingar i en diktatur kan få konsekvenser.
Demokratiska beslut
Hur demokratiska beslut kan fattas. (fakta, fördel-nackdel)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för ett sätt att fatta demokratiska beslut på.
Du har förmåga att på ett väl fungerande sätt redogöra för de båda sätten att fatta demokratiska beslut på.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra för de båda sätten att fatta demokratiska beslut på.
Påverka beslut
Vilka kan påverka? Hur kan de påverka? (motivera)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för någon grupp som kan påverka demokratiska beslut. Du kan även ge något exempel på hur de kan påverka.
Du har förmåga att på ett väl fungerande sätt redogöra för grupper som kan påverka demokratiska beslut. Du kan även ge något exempel på hur de kan påverka.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra för flera grupper som kan påverka demokratiska beslut. Du kan även ge något exempel på hur de kan påverka.
Riksdag/Regering
Deras politiska uppdrag. (fakta, samband)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för riksdagens/regeringens funktion.
Du har förmåga att på ett väl fungerande sätt redogöra för riksdagens/ regeringens funktion
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra för riksdagens/regeringens funktion.
Ämnesspecifika ord
Användning av ord som hör till arbetsområdet
Du har viss förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet.
Du har förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet.
Du har god förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: