Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk 3

Skapad 2020-11-02 08:49 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska NO (år 1-3)

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta vidare med tema människokroppen, med fokus på våra inre organ samt sinnen. Eleverna har jobbat med kroppsdelar och några av våra organ under åk 2. Detta blir ett fördjupningstema. Se kopplingar till läroplanens syftestext för NO och SV nedan. 

 

Hur ska vi arbeta?

Temaarbetet kommer att hålla på fram till jullovet, det vill säga cirka sex veckor. Under denna tid kommer vi att ha nio lektioner på 60 och 90 minuter vardera. Vi börjar med en sammanfattning kring det vi arbetade med inom tema kroppen under åk 2, för att ta reda på våra förkunskaper. Sedan ägnar vi cirka en lektion till varje organ. Hela tiden dokumenterar eleverna digitalt i Book Creator där de skriver faktatexter och lägger in bilder. Under den femte veckan har vi en längre lektion med fokus på våra sinnen. Under den lektionen kommer eleverna att vara indelade i grupper och gå runt till olika sinnes-stationer. Den sista veckan sammanställer eleverna sina böcker i Book Creator (arbetar med renskrivning, typsnitt, bilder) och har sedan en gemensam utställning av alla böcker. 

Vad ska du lära dig?

Eleverna ska under det här temat få en fördjupad kunskap kring våra organ och sinnen samt deras funktion. Vi kommer att bedöma elevernas kunskaper genom faktatexterna i böckerna (Book Creator) samt i enskilda, par- och gruppövningar både muntligt och skriftligt. Se kopplingar till läroplanen nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: