Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik

Skapad 2020-11-02 09:19 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Religionskunskap
Etik och moral

Innehåll

ETIK

Arbetsområdets koppling till styrdokumentens olika mål

Ämnesmål

·         Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.

Centralt innehåll

·         Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom etik samt hur dessa kan tillämpas.

 

Material

Sidorna 188–193 i Livsvägar samt PowerpointenEtik”. Powerpointen finns på Teams.

 

Examination

Examinationen är i form av ett skriftligt prov måndagen den 16: e november (v.47.) Provet skrivs i DigiExam. Se till att datorn är fulladdad.

 

 Examensmål

 Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas språkliga förmåga.

 

Arbetssätt

Genomgångar, dokumentärer, diskussionsuppgifter samt enskilt arbete under lektionstid.

 

Till provet ska du kunna:

 

·         beskriva ock använda dig av begreppen:

o   etik, moral, egenvärde, nyttovärde, dubbelmoral, altruism, egoism, gruppegoism, reciprocitet

 

·         beskriva olika vetenskapliga perspektiv (se nedan) på hur man kan lära sig om etik och moral:

o   Psykologiskt perspektiv

o   Moralfilosofiskt perspektiv

o   Sociologiskt perspektiv

 

·         beskriva några faktorer som påverkar en människas moral.

 

·         beskriva och använda regeletik i olika moraliska situationer samt resonera kring teorins problem.

 

·         beskriva och använda måletik i olika moraliska situationer samt resonera kring teorins problem.

 

·         beskriva och använda viljeetik i olika moraliska situationer samt resonera kring teorins problem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.
  Rel
 • Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.
  Rel
 • Centralt innehåll
 • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
  Rel  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga. Eleven för välgrundade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
  Rel  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: