Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Kattebäcks fritids Granit

Skapad 2020-11-02 09:27 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 9

Innehåll

Kamratrelationer

Elevgruppens behov? (Identifiera elevernas behov gör en nulägesanalys.)  

Vi har observerat att eleverna behöver lära känna varandra bättre i den nya i gruppkonstellationen. Några av de nya barnen behöver hjälp med att hitta kompisar. De behöver också vägledning i olika aktiviteter om vad som finns att göra på fritidshemmet.

 

Elevernas intresse  

Flera elever har uttryckt en önskan om att måla med färg. På fritidsrådet kom det fram att många var intresserade att leka olika styrda grupplekar tillsammans.

 

Mål (utvärderingsbart, kopplat till lärandet, ej aktivitet)

Att alla eleverna ska utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

 

Syfte (utvärderingsbart, kopplat till lärandet, ej aktivitet)

Att barnen ska skapa och upprätthålla goda relationer med övriga elever. Att barnen ska initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 

Hur gör vi eleverna delaktiga?

Genom att barnen på fritidsråden och i samtal på samlingar får komma med förslag på olika lekar och aktiviteter.

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?  

Genom gemensamma organiserade grupplekar. Genom vandringsmålningar i grupper.                                                                      Genom att läsa en bok om kamratskap. Sen diskutera innehållet.

 

Utvärdering      

Eleverna får svara på frågor kring sina kamratrelationer på fritidshemmet. Vi i personalen gör dessutom observationer.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: