Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mais Oui 3 - Unité 1

Skapad 2020-11-02 09:34 i Duveds skola Åre
Grundskola F
Mais Oui 3 - Unité 1

Innehåll

Unité 1 – Soyez les bienvenus

 

1.     Titta på filmen om uttal på youtube. Marie Rödemark Franska – spellista Mais Oui 3. Orden till La France. I den spellistan kommer alla filmer till den här boken i ordning. Öva orden till La France på glosor.eu

 

2.     Översätt texten La France på sidan 10 tills du förstår alla ord. Fråga läraren om översättning.

 

3.     Lyssna på La France (spår 2) och säg efter tills du är säker på uttalet! 

 

4.     Läs La France tills du känner att du kan uttala texten ordentligt. Spela in den 

 

5.     Lämna in 3b skriftligt

 

6.     Titta på filmen om regelbundna verb på youtube. 

 

7.     Lyssna på hörövning 5 (spår 4), skriv svaren i din skrivbok. 

 

8.     Titta på filmen dagar, månader, årstider på youtube. De finns även på glosor.eu.

 

9.     Titta på Alfabetet på youtube. Du ska kunna alfabetet till provet.

 

10.  Lyssna på hörövning 9-10 (spår 6-7), skriv svaren i din skrivbok. Lyssna gärna flera gånger.

 

11.  Titta på negationer på youtube. 

 

12.  Läs den blå rutan på sidan 16. Gör övning 11d och svara nekande. (kommer på provet)

 

13.  Titta på uttalet till text 2 på youtube, Quelques Français connus.

 

14.  Hämta ordlappar till Quelques Français connus på sidan 18-19 eller gå in på glosor.eu och öva.

 

15.  Översätt texten Quelques Français connus tills du förstår alla ord. Hämta översättning hos läraren.

 

16.  Lyssna på texten (spår 8) och säg efter tills du är säker på uttalet! 

 

17.  Läs texten tills du känner att du kan uttala texten ordentligt. Spela in den. (chatten i Teams)

 

18.  Titta på Siffror 1 - 100 på youtube. 

 

19.  Gå in på www.languageguide.org, French, vokabulär, numbers, så finns det en bra sifferövning.

 

20.  Gör rollspelet Siffror i oordning. Spela in. (chatten i Teams)

 

21.  Lyssna på hörövningarna 14 - 15 (spår 9-10), skriv svaren i din skrivbok. Lyssna gärna flera gånger.

 

22.  Gör övning 16. Svara med hela meningar. Den kommer på provet.

 

23.  Gör prov på Unité 1

 

Inlämningsuppgifter Unité 1

·      Spela in texten La France                                         ______

·      Övning 3b, maila                                                      ______

·      Spela in Quelques Français connus                          ______

·      rollspel – siffror i oordning                                      ______

·      Hörövning 5, 9, 10, 14, 15 (maila)                            ______

·      Prov del 1 (ord, översättningar av texterna)           ______

·      del 2 (grammatik)                                                    ______

·      del 3 (hör-, läsförståelse, muntligt och skriftligt)    ______

 

 

Prov Mais Oui 3 Unité 1

Du får först del 1 och gör klart den delen, sedan del 2, och sedan del 3 i olika omgångar.

 

Del 1

1. Översätt verben i grundform av texterna

2. Ringa in de regelbundna er-verben i punkt 1.

3. Välj ett av er-verben och böj det i nutid/presens i alla personer (jag, du, han, vi, ni, de)

4. Är, har, gör, går är de vanligaste oregelbundna verben. Skriv ned dem i nutid/presens i alla personer (jag, du, han, vi, ni, de)

5. Översätt orden (ur texten). Sätt rätt artikel framför substantiven. (un, une, des – le, la, les) 

6. Översätt meningar från franska till svenska ur de två texterna La France och Quelques Français connus.

 

Del 2

7. Översätt de regelbundna verben verben i grundform. Den blå rutan på sidan 14

8. Böj ett ir-verb och ett re-verb i presens/nutid i alla personer (jag, du, han, vi, ni, de)

9. Svara nekat på frågorna. (blå rutan på sidan 16)

10. Skriv siffrorna med bokstäver. (0 - 100)

11. Veckodagar, månader, årstider – översätt orden från svenska till franska.

12. Hur uttalas bokstäverna i alfabetet?

 

Del 3

13. Hörförståelse

14. Läsförståelse

15. Skrivuppgift (ungefär som övning 10)

16. Muntlig framställning (skriv ned stödord, inte stödmeningar) (ungefär som övning 19)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: