Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Alfa-Beta

Skapad 2020-11-02 09:34 i Förskolan Hagalund Dibber Sverige AB
Förskola
Nu är det dags att dyka ner och fördjupa oss i alfabetets, språket och berättelsernas värld.

Innehåll

 

Mål:

 

Vi vill att barnen ska få ett intresse för böcker och berättelser.

 

Vi vill att barnen ska få ett intresse för bokstäver och skriftspråket, även om några av barnen är unga kan de efter lite lek och övningar känna igen sitt eget namn. Med de äldre barnen är förhoppningen att de ska intressera sig för symbolerna, få ett intresse för att rita eller skriva dem samt koppla ihop ljud med symbol.

 

Vi vill att barnen ska utöka sitt ordförråd, pröva att prata själva och berätta, via enstaka ord eller meningar. Vi vill att barnen ska öva sig på att lyssna på varandra.

 

Det verbala språket är inte det enda språket vi har, vi vill att barnen ska uttrycka sig genom många olika språk; ta kontakt med varandra genom minspel, rörelser, dans, i olika typer av samarbeten.

 

Vi vill även uppmärksamma barnens modersmål genom musik och böcker bland annat, vi vill att barnen ska få upp ett intresse kring sitt eget och andras språk.

 

 

Genomförande:

 

Vi kommer läsa mer tillsammans med barnen. Vi har läst en del under de inledande månaderna och barnen har fått upp ett intresse. Vi vill ha boksamtal med barnen kring det vi läser (på barnens nivå), till exempel genom att prata om de känslor som gestaltas i boken, prata om det som finns på bilderna samt prata om och kring själva berättelsen. Det är viktigt tycker vi att ibland stanna upp i berättelsen och prata kring det som sker i boken.

 

Vi kommer att leka med våra bokstäver och våra namn. Några av barnen behöver utmanas i bokstäverna genom att börja koppla ihop ljud och bokstav samt skriva bokstäverna, medan andra barn behöver introduceras till skriftspråkets värld och dess symboler. Allt ska ske på ett roligt och lekfullt sätt såklart, och tanken är att barnen ska bli intresserade i första hand, sedan brukar kunskapen kring ämnet komma automatiskt.

 

Vi pedagoger kommer vara noga med att benämna det vi gör och sätta ord på det som händer. Till exempel säga ”Nu häller jag upp vatten i ditt glas” istället för att bara göra handlingen, detta för att barnen ska få ett rikare ordförråd. Vi kommer leka med ord genom ramsor, sånger, spel och bildkort.

 

Vi pedagoger ska vara lyhörda i arbetet och lyssna på barnen. Vi vill följa deras intressen, men också visa dem vad de har möjlighet att bli intresserade av. Vi pedagoger kommer vara närvarande och bli förundrade tillsammans med barnen.

 

 

Dokumentation:

 

Vi kommer dokumentera det barnen gör på förskolan via Unikum och hänga upp dokumentation på avdelningen för att barnen ska få chansen att inspireras av varandra. Vi får då även en möjlighet att tillsammans med barnen titta på och prata om det vi har gjort.


Utvärdering - uppföljning:

 

Om några veckor är det dags för utvärdering. Vi kommer då titta på hur projektet har gått, vad som intresserat barnen, samt hur vi ska gå vidare.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: