Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globala målen

Skapad 2020-11-02 09:37 i Utvecklings- och stödenheten Härryda
Globala målen
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem.

Innehåll

Mål och syfte

Du ska få förståelse över varför vi behöver dessa globala mål och varför det är så viktigt att jobba med dem.

Du ska få fundera kring ojämlikheter, kompisskap och barnens rättigheter.

Du ska få lära dig om hur klimatförändringarna kan påverka oss.

 

Undervisning

Du kommer att få lära dig genom att:

Introducerar temat mad FNs brev och börja berätta om globala målen

Flippad klassrum, där eleverna få möjlighet att utforska Globala målen

Lära oss nya begrepp och ord , skapa meningar och träna på dem genom learningApps

Bilddisktioner 

Lyssna vid genomgångar.

Läsa fakta texter, svara på frågor

Vi arbetar enskilt, i par och i grupper. 

Vi redovisar vårt arbete muntligt eller skriftligt. 

Se filmer.

Samtala och diskutera.

Rita, måla, skriva texter, återberätta

Skriva noveller

Gör affischer

Vi använder oss av digitala verktyg så som Urplay, YouTube, sli, barneboker.no osv

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 • Eleverna får välja vilket mål de är intresserade av och vill arbeta med. 
 • Eleverna får även välja vilken redovisningsform och vilket arbetssätt dem vill använda sig av. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig? 

Genom  läsning, läs- och hörförståelse, återberättande, skrivning, ditt deltagande i samtal och muntliga redovisningar visar du dina förmågor.

Veckoplanering

Se Unikum

Uppgifter

 • مخطط دروس اللغة العربية

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: