Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset vid vägens slut ny

Skapad 2020-11-02 10:26 i Frösåkersskolan Östhammar
Arbete med boken "Huset vid vägens slut" av Magnus Nordin
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad ruvar det gamla huset på för hemligheter? Och vad händer med vänskapen i gänget när en ny kille flyttar in i kvarteret? Tillsammans högläser vi boken och svarar på frågor. Dessutom får du skriva en egen text, som bygger på bokens innehåll.

Innehåll

Mål

Att öva på att läsa högt och använda lässtrategier.
Att utveckla läsförståelsen.
Att utveckla skrivande när det gäller brev, nyhetstext och berättande text.

Så här kommer du att arbeta:

Du ska läsa boken "Huset vid vägens slut" högt i liten grupp.
Du ska (tillsammans med dina gruppkamrater) svara på frågor till boken.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Genom ditt arbete under lektionstiden visar du din förmåga att läsa med flyt, samt att förstå textinnehållet.
Genom en skrivuppgift får du visa din förmåga att skriva olika typer av texter. 

Planerad tidsåtgång:

Cirka 6 veckor

Uppgifter

  • Slutuppgift

Matriser

Sv
Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå texten
Du behöver öva upp din läsförståelse, så att du förstår vad som händer i texten.
Du visar grundläggande läsförståelse.
Du visar god läsförståelse.
Du visar mycket god läsförståelse.
Tolka budskap
Du kan inte riktigt tolka tydligt framträdande budskap i texten.
Du kan tolka tydligt framträdande budskap i texten.
Du kan tolka både tydligt framträdanden budskap och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan, utifrån egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden, tolka budskap i texten som kan läsas mellan raderna eller vara dolda.
Lässtrategier
Du behöver öva upp dina lässtrategier så att du kan läsa med flyt.
Du kan läsa med flyt genom att använda lässtrategier.
Du kan läsa med gott flyt genom att använda lässtrategier.
Du kan läsa med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier.
Motivera svar
Du behöver öva på att motivera dina svar.
Du kan motivera dina svar på ett enkelt sätt.
Du kan motivera dina svar på ett utförligt sätt.
Du kan motivera dina svar på ett uttömmande sätt.

Sv
Skrivuppgift

Språket

Ännu ej godtagbart
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordval
Ditt språk är inte varierat. Många meningar börjar på samma sätt, eller ord förekommer upprepade gånger.
Du skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt.
Du skriver med relativt god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat.
Du skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt.
Styckemarkering
Styckeindelning finns inte.
Du försöker dela in texten i stycken.
Du använder en relativt väl fungerande styckeinelning.
Du använder en väl fungerande styckeindelning.
Skrivregler
Du är osäker på skrivreglerna och tillämpar dem ännu inte på ett fungerande sätt.
Du använder i huvudsak skrivregler på ett fungerande sätt.
Du använder skrivregler på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder skrivregler på ett väl fungerande sätt.
Stavning
Du stavar flera ord fel på ett som stör flytet och förståelsen i texten.
Du gör vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Du gör få stavfel.
Du gör ytterst få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: