Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Streetart år 9 ht-2020

Skapad 2020-11-02 10:44 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Bild
Vi kommer under några veckor bege oss ut och sätta färg på gator och torg runtom i världen.

Innehåll

Streetart       2020 År 9


jimi.jpeg

Vi ska nu under några veckor göra om gatumiljöer och sprida våra egna konstnärliga idéer ut på världens gator och torg.

 

Uppdrag: Ert uppdrag är att utgå från en husfasad, gatumiljö, torg eller något liknande och i den infoga ett konstverk som ni har gjort.

 

Konstverket ska innefatta någon slags tanke eller idé som ni vill förmedla, det kan vara kring platsens historia, något som har en anknytning till platsen, något aktuellt som ni vill belysa. Idéen kan också vara att man vill färgsätta eller skapa en speciell atmosfär på en viss plats - kanske vill man lyfta en miljö som man annars tycker är ganska tråkig eller intetsägande.


paraply.jpeg

Tidsramar & planering

v 36 Du vet var du ska placera ditt konstverk samt du har en grundläggande tanke kring vad du ska göra. Du påbörjar ditt skissarbete. Gör en kort beskrivning av din idé i classroom. Bifoga eventuella skisser och bild på område.

 

v 37 Du fortsätter med ditt skissarbete men du går in i en noggrannare fas. Ta del av feedback från mig och från dina kamrater och utveckla din idé. Gör en kort beskrivning av ditt fortsatta arbete på classroom samt bifoga skisser, bilder mm.

 

v 38 Du fortsätter att komponera ditt mästerverk - tänk nu på hur du skall infoga det digitalt och hur färger och former matchar varandra i verkligheten och på bilden. Gör en kort beskrivning av ditt fortsatta arbete på classroom samt bifoga skisser, bilder mm.

 

v 39 Färdigställ din originalbild och jobba med att lägga in den digitalt. Gör en kort beskrivning av ditt fortsatta arbete på classroom samt bifoga skisser, bilder mm.

 

v 40 Färdigställ din originalbild och jobba med att lägga in den digitalt. Gör en kort beskrivning av ditt fortsatta arbete på classroom samt bifoga skisser, bilder mm.

 

 v 42 Sista arbetspasset. Om du har saker kvar att göra på din bild lägger du den sista finishen. Annars lägger du tiden på att färdigställa bilden digitalt samt skriva ut ett original som du kommer att behöva i din redovisning. Du gör en slutgiltig beskrivning av din bild och din arbetsprocess på classroom där du även lägger din färdiga bild.

 

v 43 Redovisning i mindre grupper (4-5 personer)

  

Syfte och mål

 

“Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.” (Lgr -11)
elefant.jpeg

Bedömning

 

Ni kommer bli bedömda på hur ni kan

 

  • kommunicera era idéer genom er bild, dvs vilket bildspråk ni har

  • använda olika tekniker och verktyg

  • kombinera färger, former och bildkompositioner

  • utveckla era idéer

  • reflektera över arbetsprocessen

 

Glöm inte! Våga vara kreativa och testa och pröva er fram, idéer föds inte i vakuum!

 

Lycka till! /Micke

Matriser

Bl
Streetart-2020 år 9

Bedömningsmall till projektet "Streetart"

F
E
C
A
Hur din bild kommunicerar och vilket bildspråk du har.
Ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Hur du använder tekniker och verktyg
Prövar hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Prövar och omprövar hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Hur du utvecklat idéer och reflekterat över och presenterat dem
Återanvänder samtida eller historiska bilder och bearbetar andra uppslag och inspirationsmaterial. Presenterar sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Utvecklar delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbetar andra uppslag och inspirationsmaterial. Presenterar sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Utvecklar egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Presenterar sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: