👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet - Fritidshem

Skapad 2020-11-02 11:13 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
Eleverna får möjlighet att arbeta med skapande, där de får testa på att skapa med olika material och olika tekniker prövas.

Innehåll

Fokusområde: Skapande verksamhet 

Lärmål

 

Träna finmotorik

Följa instruktioner

Använda sin fantasi för att skapa något estetiskt.

 

Planering av utvärdering

 

Observation och reflektion

Tummen upp/ner med eleverna

  

Undervisning

 

Vi gör olika aktiviteter i skapande varje vecka, där vi använder oss av olika material och olika tekniker.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -