Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning

Skapad 2020-11-02 11:21 i Anrås Stenungsund
Förskola
Skogens aktionsforskningsfråga: Hur kan vi i arbetslaget konkret visa i vilken ordning kläderna ska tas på?

Innehåll

Vart ska vi?


Förskolans läroplan (Lpfö 18) 

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”.

Vad vill vi förändra/ förbättra?

Aktionsforskningsfråga ( Pedagogernas nyfikenhetsfråga) :

” Hur kan vi i arbetslaget konkret visa i vilken ordning kläderna ska tas på? ”

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas: 

Matematik- ordningsföljd

 

Hur gör vi?

Vi tillverkar ett konkret material som visar vilka kläder ( fem bilder) som ska tas på och i vilken ordningsföljd. Vi introducerar materialet för barnen på samlingen och samtalar om vad som kommer ”först” till ”sist”. Bilderna hängs upp på väggen i hallen. Denna aktion kan på ett konkret sätt hjälpa barnen med ordningsföljden när de klär på sig. Vi observerar med hjälp av ett observationsverktyg som vi sedan analyserar och sammanställer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: