👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen

Skapad 2020-11-02 11:41 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad är teknik? Hur använder vi teknik i vardagen? Vilka behov uppfyller olika tekniska lösningar? Hur har olika tekniska lösningar förändrats över tid, och hur tro du de kommer förändras i framtiden? Det och mycket mer kommer vi arbeta med i området teknik i vardagen.

Innehåll

Arbetsområde

Målet med arbetsområdet är att du ska kunna:

 • förklara vad teknik är.
 • beskriva hur några tekniska lösningar i vardagen används och fungerar.
 • beskriva vilka behov olika tekniska lösningar fyller.
 • reflektera över hur några tekniska lösningar förändrar människans vardag och påverkar miljön.
 • resonera kring hur några tekniska lösningar förändrats över tid.
 • ge förslag på tekniska lösningar utifrån behov.
 • använda begreppen teknik, funktion, användning, behov, design och utveckling när du beskriver tekniska lösningar.

Arbetssätt

Vi kommer:

 • ha genomgångar i helklass.
 • arbeta teoretiskt genom diskussioner och samtal i par och grupper.
 • arbeta med enskilda skriftliga uppgifter.
 • planera och skapa fysiska modeller av tekniska lösningar utifrån behov.

Bedömning

Dina kunskaper kommer bedömas utifrån:

 • ditt deltagande i samtal och diskussioner.
 • enskilda skriftliga arbeten.
 • hur du dokumenterar och skapar fysiska modeller utifrån behov.

Matriser

Tk
Teknik i vardagen

Rubrik 1

>>>
>>>
>>>
Identifiera tekniska lösningar
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
 • Tk  A 6
Jag ger exempel på några tekniska lösningar i vardagen. Jag ger något exempel på hur någon teknisk lösning kan används och vilket behov den uppfyller.
Jag ger exempel på flera tekniska lösningar i vardagen. Jag ger några exempel på hur tekniska lösningar kan används och vilka behov de uppfyller.
Jag ger exempel på flera tekniska lösningar i vardagen. Jag förklarar hur några olika tekniska lösningar kan används och vilka behov de uppfyller.
Påverkan på människa och miljö
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Jag ger exempel på hur några tekniska lösningar påverkat människans vardag och miljön. Jag berättar något om hur någon teknisk lösning har förändrats över tid.
Jag förklarar hur några tekniska lösningar påverkat människans vardag och miljön. Jag förklarar hur någon teknisk lösning har förändrats över tid. Jag gör jämförelser mellan nu och förr.
Jag förklarar på ett tydligt och sammanhängande sätt hur några tekniska lösningar påverkat människans vardag och miljön Jag förklarar hur någon teknisk lösning har förändrats över tid. Jag ger flera exempel och gör jämförelser mellan nu och förr.