Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss om kroppen

Skapad 2020-11-02 12:01 i Hedekas skola Munkedal
Vi kommer att lära om människokroppen, få kunskap om de vanligaste kroppsdelarna, samt i stora drag få kunskap om hur kroppen är uppbyggd och fungerar.
Grundsärskola 4 – 6 Idrott och hälsa Naturorienterande ämnen Svenska Bild
Vi ska läsa faktaböcker och se filmer som handlar om människokroppen. Vi ska samtala och diskutera med varandra och vi ska experimentera och utforska hur våra sinnen fungerar. Vi ska även lära om hur motion, goda matvanor, sömn och fritidsaktiviteter påverkar hälsan.

Innehåll

Det här ska vi lära:

 • Eleverna kommer få arbeta med: 
   - vad de olika kroppsdelarna heter
  -  var våra inre organ sitter och hur de fungerar
  -  vad heter våra olika sinnen och hur fungerar de (lukt, känsel, hörsel, smak, syn)
  -  hur vi tar hand om vår kropp, mat, vila, motion och sömn
  -  vad händer när jag blir tonåring (pubertet)

 

Det här ska vi göra:


- vi lär på olika sätt om människokroppen (bilder, film, rörelselekar, böcker)
- vi lär om vad vi kan göra som påverkar vår hälsa (mat, motion...)
- vi kommer göra olika experiment kring våra sinnen (syn, hörsel, smak, lukt, känsel)


Vi kommer se filmer, göra experiment, skriva, rita, fotografera....

Det här ska bedömas:

- du ska kunna benämna några olika kroppsdelar

- du ska kunna tala om vad olika kroppsdelar används till

-du ska kunna delta i samtal om vad som händer i kroppen när du blir tonåring

- du kommer att få lära dig nya ord och du kommer att få visa att du kan använda dem på rätt sätt

- du ska visa vad du kan genom skriven text, berätta, använda tecken eller bilder 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Presentation och utvärdering av eget bildskapande.
  Bl  1-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  1-6
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  1-6
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  1-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-6
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  1-6
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.
  NO  1-6
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner
  Sv  1-6

Matriser

NO Sv Bl IDH
Kunskapskrav för NO år 6 - Grundsärskola

Kropp och hälsa

På väg att möta kunskapskraven
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Utifrån **enstaka** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa **bidrar** eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån **några** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven **enkla** resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån **några** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven **välutvecklade** resonemang om hälsa och ohälsa.
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Ämnesspecifika begrepp

På väg att möta kunskapskraven
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: