👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio Matematik: Samband och förändring 9B ht20

Skapad 2020-11-02 12:02 i Torpskolan Lerum
Samband och förändring - om procent och förändringar, grafer och funktioner.
Grundskola 9 Matematik
Vi människor har ett behov att kunna tolka, förstå och förklara saker i världen omkring oss. Det kan vara små saker som att förstå hur kostnaden för ett mobilabonnemang påverkas av antalet samtalande minuter, eller stora saker som sambandet mellan hur fort polarisen smälter och mängden koldioxid som släpps ut. För att matematiskt kunna studera och förstå samband och förändringar kan man ta hjälp av funktionsbegreppet. I det här kapitlet kommer du arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar.

Innehåll

Avsnitt:

2.1 Vad är en funktion?

2.2 Linjära funktioner.

2.3 Räta linjens ekvation.

2.4 Procentuell förändring.

2.5 Upprepad procentuell förändring.

 

Begrepp:

variabel

funktion

graf

linjär funktion

proportionalitet

räta linjens ekvation
procent
förändringsfaktor
procentuell förändring

 

                                                            


Planering

 

Vecka

Dag

Genomgång/avsnitt/innehåll

Sidor i boken

45

Tisdag

No: Fysik

 

 

Onsdag

Uppstart:

Vad är en funktion

s. 56-61

 

Fredag

Vi tränar på muntliga NP

 

46

Tisdag

Fortsättning: Vad är en funktion

 

 

Onsdag

Muntliga NP Pedagogisk förmiddag

 

 

Fredag

Vi tränar på muntliga NP

 

47

Tisdag

Linjära samband

s. 62-66

 

Onsdag

Vi tränar muntliga NP

 

 

Fredag

Muntliga NP Pedagogisk förmiddag

 

48

Tisdag

Muntliga NP MATEMATIK

 

 

Onsdag

Räta linjens funktion

s. 67-72

 

Fredag

Fortsättning: Räta linjens funktion

 

49

Tisdag

Fortsättning: Räta linjens funktion

 

 

Onsdag

Procentuell förändring

s. 74-77

 

Fredag

Fortsättning: Procentuell förändring

 

50

Tisdag

Upprepad procentuell förändring

s. 78-81

 

Onsdag

Fortsättning: Upprepad procentuell förändring

 

 

Fredag

Begreppstest och kapiteltest

s. 84-85

51

Tisdag

Egen fördjupning och repetition

 

 

Onsdag

Vi tränar resonemang

 

 

Fredag

Avslutningsdag

 

2

Tisdag

Egen fördjupning och repetition

 

 

Onsdag

Egen fördjupning och repetition

 

 

fredag

Egen fördjupning och repetition

 

3

Tisdag

Egen fördjupning och repetition

 

 

onsdag

PROV

 

 

 

Alla avsnitt har uppgifter indelade efter svårighetsgrad.

Gröna uppgifter, blåa uppgifter samt röda uppgifter (stigande svårighetsgrad)

Det är inte tänkt att du ska räkna samtliga uppgifter, du kan t.ex. räkna gröna och blå eller blå och röda.

Läxan är att följa planeringen, det du inte hinner med under våra lektioner, räknar du på arbetspass eller hemma.

Matriser

Ma
Matematik 7-9

Ej visat
E
C
A
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.