Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekolologi åk 3

Skapad 2020-11-02 12:22 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 3 Biologi
Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling... ...Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.  (Utdrag ur Lgr 11)

Innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med:

 • solen som energikälla för ekosystem och näringskedjor, fotosyntes
 • ekosystem
 • kretslopp
 • näringskedjor, näringspyramider, näringsväv
 • livscykler
 • hållbar utveckling
 • begreppen producent, konsument och toppkonsument och sambandet mellan dem

Hur?

Vi kommer att arbeta med området genom:

 • lärarledda genomgångar och samtal
 • enskilda och gemensamma uppgifter
 • filmer
 • undersökningar

Bedömning

Under arbetets gång bedöms följande:

 • förmåga att kommunicera kunskaper i ämnet, i tal och skrift. Ex genom att förklara hur olika delar i ett ekosystem påverkar varandra eller ge exempel på näringskedjor i olika miljöer.
 • förmågan att använda rätt begrepp och uttrycka samband i ämnet. Ex använda orden producent, konsument och toppkonsument på ett sådant sätt att det visar på en förståelse för ordens betydelse och samband.
 • förmågan att göra enkla undersökningar, dra slutsatser och dokumentera resultat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: