Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I vetenskapens värld

Skapad 2020-11-02 12:34 i Trätofflans förskola Sjöbo
Förskola
I vetenskapens värld är det övergripande temat i Piratenområdet hösten 2020. På Trätofflan har vi valt att jobba med de fyra elementen utefter barnens intresse. Jord, vind, vatten och eld.

Innehåll

Projekt hösten 2020

“ I vetenskapens värld”

 

De fyra elementen, jord, luft, vatten och eld kommer vara det vi utgår från i vårt projekt.

I uppstarten ska vi ta fram pinndockor som vi gjort av de olika elementen och prata med barnen om vad de vet om de olika och vad de vill veta mer om.

 

Övergripande mål från läroplanen är samma i hela Piratenområdet:

 

Lpfö 16/18

-Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

-Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.


Solgruppen:

Idé för projekt:  Vi introducerar ett element åt gången, vi börjar med jord. Vi erbjuder barnen filmer, sånger, experiment och skapande.

Vad vet barnen om jord?

Vad vet barnen om vatten?
Vad vet barnen om eld?
Vad vet barnen om vind?
Vi börjar att barnen får berätta vad de vet om de olika elementen och sedan forskar vi vidare kring barnens intresse och det de redan vet.

Vi skapar, forskar, samtalar, experimenterar och använder oss av digitala verktyg i vårt utforskande och vår undervisningSyfte och mål:

Lpfö 18

-nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

-förståelse för samband i naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

-förmåga att använda för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

-Förmågan att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

-Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Jord: 

  • Ha kännedom om att jorden är en planet.

  • Vilka djur lever i jorden.

  • Skräpets påverkan i naturen.

Vatten:

Densitet

Vattnets kretslopp i naturen

Vattnets kretslopp i reningsverken 

Experiment

Vad har  i vatten till

 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: