Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spökets projektuppföljning ht-20

Skapad 2020-11-02 13:06 i 103421 Förskolan Bigarrågården Stockholm Östermalm
Förskola
Vi arbetar vidare med vårt projekt utifrån de insekter och småkryp vi kunnat hitta och utforska under våra insektspromenader. Under hösten är det framförallt myror, daggmaskar och spindlar som är i fokus.

Innehåll

Vilka händelser vi pedagoger har uppmärksammat barnen på i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning?

Under våra insektspromenader har vi haft på oss våra "insektsglasögon" för att leta efter olika insekter och småkryp. Vi utgick ifrån boken "Vem ser Dim?" där människorna bara trampar på i skogen, utan att bry sig om att titta vem som bor under stövlarna. Vi stannade istället för, gick försiktigt på marken och tittade noga om vi kunde se någon som bodde där.

 

Vilka olika material och undersökningar barnen har fått vara med om som synliggör ett naturvetenskapligt innehåll?

Tittat med lupp/förstoringsglas, lyft på stenar och letat under barr, löv m m, målat med pensel, tecknat med blyertspenna, format med rödlera, upp-och-nervänt paraply och "skakat träd" för att se vilka småkryp som skulle falla ner, skapat med återvinningsmaterial, fotograferat/filmat m m.

 

Vilka utmaningar vi har gett barnen utifrån våra mål?

Avbildat myror på olika sätt (ritat med blyerts, målat med pensel och färg med hjälp av staffli), gjort daggmaskar i rödlera, sjungit sånger om insekter och småkryp, format en spindel av höstlöv, dansat som daggmaskar m m.

 

Hur vi på olika sätt har stöttat barnens utveckling av nya begrepp, kunskaper och färdigheter/förmågor: 

Letat fakta tillsammans, varit närvarande i deras utforskande, arbetat i små grupper för att kunna samtala mycket och hålla fokus vid det område vi håller på att undersöka, besökt och utforskat skulpturen "Två myror" m m.

 

Stämmer planeringarna överens med de målen som ni hade i projektplaneringen?

Ja

 

Vilka målområden går vi vidare med? 

Vi behåller våra målområden och arbetar vidare med dem för att fördjupa.

 

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektet gett barnen för erfarenhet av:

Naturvetenskap - teknik

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Exempel:

Rörelse

Ljus

Ljud

Volym

Föda

 

 

 

 

 

Exempel:

Antal

Former 

Mönster 

Klassificering

Stor/liten

Lång/kort

Smal/tjock

Exempel:

Nya begrepp och ord

Nya tecken (TAKK)

Sånger och ramsor

Samtal, dialog

Lyssna 

Lera

Beskriva

Återberätta

Ställa frågor

Leka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: