👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT2020: Kemiska bindningar, syror och baser år 9

Skapad 2020-11-02 13:26 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Inom detta arbetsområde "kemiska bindningar" kommer du att lära dig mer om periodiska systemets uppbyggnad. Hur grundämnena reagerar med varandra genom olika bindningstyper och varför formlerna ser ut som de gör, vilket beror på hur många elektroner grundämnena har i sitt yttersta skal dvs valenselektronerna.
Grundskola 9 Kemi
Inom detta arbetsområde "kemiska bindningar" kommer du att lära dig mer om periodiska systemets uppbyggnad. Hur grundämnena reagerar med varandra genom olika bindningstyper och varför formlerna ser ut som de gör, vilket beror på hur många elektroner grundämnena har i sitt yttersta skal dvs valenselektronerna.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar, eget arbete, diskussioner.

Du ska kunna:
”Atomens historia”. 
Hur är en atom är uppbyggd? (delar + laddning)
Vad är atomnummer, masstal, atommassa (1u), elektronskal, valenselektroner?                                                                         

Vad menas med isotoper? Ge ex.                                               

Hur fördelas elektronerna på de olika elektronskalen. K(2), L(8), M(18)
Hur är det periodiska systemet är uppbyggt? (grupper, perioder).

Vad visar grupperna och perioderna i det periodiska systemet?

Vad heter grundämnesgrupperna 1, 2, 17, 18 och vad kännetecknar dessa?  (alkalimetaller, alkaliska jordartsmetaller, halogener och ädelgaser)
Vad menas med ädelgasstruktur?                                                

Vad är en jon? Hur bildas en positiv jon? Hur bildas en negativ jon? 
Hur hålls jonerna samman i en jonförening? Ge exempel på en jonförening.

Hur binds atomerna samman i en molekyl? Ge även exempel på molekyler och molekylförening. Rita figur.  

 

Hur bildas salter? Även dess namn och formler. (Metall + Syra ger Salt + Vätgas eller Metalloxid + Syra ger Salt + Vatten)

 

Vad kännetecknar syror? svaga resp. starka, samt kunna ge exempel.                                                                                                             Starka syror - Saltsyra, Svavelsyra, Salpetersyra                                                                                                                                               Svaga syror - Citronsyra, vinsyra, ättiksyra

 

Vad kännetecknar baser? svaga resp. starka, samt kunna ge exempel.
Starka baser - Natriumhydroxid, Kalciumhydroxid, Kaliumhydroxid
Svaga baser - Ammoniak

Du ska kunna beskriva användningsområden för syror och baser: Konstgödsel, läkemedel, spjälkning av ämnen ex magsyra, sprängämnen, plast, batterivätska osv.

 

Vad är pH - värdet och vad visar det?:  Surt, Basiskt, Neutralt
Vilka indikatorer använder man för att påvisa pH-värdet för ett ämne? Indikatorer (BTB, Fenolftalein, Lackmus, pH - meter, pH- papper)

 

 

Visa vad du lärt dig

 Kunskapstest, labprov

Tidsram

start v 46-49

Bedömning

Kunskapstest v 49

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi; kemiska bindningar, år 9 Lgr11

Rubrik 1

Nivå 1
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Nivå 2
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Nivå 3
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Aspekt 1