Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböckerna

Skapad 2020-11-02 13:42 i Västra Söderås förskola Rättvik
Förskola
Kompisar - idag och alla andra dagar!

Innehåll

Nuläge 

I barngruppen finns 19 starka individer i åldrarna 3-5 år som vi vill ska få uppleva ett gott samspelsklimat. Att arbeta med värdegrund och social kompetens är viktigt och skapar en trygg grupp. Arbetet med hur vi är och gör mot varandra behöver ske kontinuerligt och ska få ta tid.

 

Mål

Vi vill stärka det sociala samspelet och fortsätta arbeta för en trygg barngrupp.

Vi vill att barnen ska känna sig trygga och uppleva ett gott kompisklimat i gruppen.

Vi vill bidra till en ökad medkänsla och förståelse för oss själva och för andra, både på förskolan och hemma.

Vi vill att barnen ska stärka sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

Vi vill bidra till att stärka barnens självständighet och tillit till sin egen förmåga.

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation." Lpfö 

 

Syfte  

Vi vill på ett konkret sätt synliggöra de grundläggande värderingarna som formar våra normer och handlingar. Vi vill synliggöra olika problem/händelser och ge barnen enkla verktyg för konfliktlösning. 

Hur gör och är en bra kompis?

Genomförande

Genom boksamtalen får vi hjälp med att sätta ord på igenkännande händelser och begrepp som de flesta är med om, både hemma och här på förskolan. Det blir enklare att samtala om konflikter när fokuset istället flyttas från barnen till Kanin och Igelkott med kompisar. I vår undervisning kommer vi även att arbeta med olika lekar och skapande som är kopplat till ämnena i kompisböckerna.

 • Säg stopp: Kanin och Igelkott går på promenad och upptäcker att röda signaler betyder stopp i trafiken. När de är tillbaka på förskolan tränar de på hur man kan säga stopp till varandra på ett bra och tydligt sätt. Den här berättelsen inbjuder till reflektion och diskussion om konflikter och faror, liksom att markera när det inte längre känns okej. Stopp-handen används som en metod i arbetet kring konflikthantering samt i arbetet med barns rätt till kroppslig integritet. Samtalsfrågor: "Säg stopp", vad kan det betyda? När behöver man stoppskyltar i trafiken? När kan man behöva säga stopp på förskolan eller hemma? Om era kompisar bråkar, hur kan ni stoppa dem? Vem bestämmer över din kropp?
 • Sprid glädje: Genom att tänka på saker som känns roliga lyckas Kanin vända sitt dåliga humör. När Kanin skrattar och är på gott humör blir Igelkott och de andra också glada. Humör "smittar" av sig. Samtalsfrågor kring boken: Vad betyder sprid glädje? Hur känns det i kroppen när du är glad? Vad blir du glad av? När blir du glad? Kan humör smitta av sig?
 •  Dela med dig: Kanin och Igelkott bakar en god kaka. De skrattar och har roligt tillsammans. Men när kakan är klar och lillasyster vill smaka vill inte Kanin och Igelkott dela med sig. Samtalsfrågor kring boken: Vad betyder att dela med sig? När brukar vi dela med oss på förskolan? När känns det svårt att dela med sig? När tycker ni att det är viktigt att det blir precis lika? Hur kan ni göra när något känns orättvist?
 • Visa dina känslor: Igelkott upptäcker att ansiktet förändras när du tänker på olika saker. Igelkotts mamma berättar om att det är bra att visa sina känslor så att det syns hur du känner dig. Samtalsfrågor kring boken: Visa dina känslor, vad kan det betyda? Hur kan vi se att någon är arg/glad? Vilka känslor tycker ni känns bra? Vilka känslor tycker ni känns jobbiga? Var i kroppen sitter den arga känslan, tycker ni? När kan det vara bra att visa sina känslor?
 • Prata om det: Igelkott ritar en teckning och Kanin vill så gärna hjälpa till och ritar med röd krita på Igelkotts teckning. Igelkott blir ledsen och arg och tycker att Kanin förstört bilden. Tillsammans med Grävling hjälps de åt att prata och lösa problemet. Genom att ge barnen utrymme och tillfällen att prata om olika problem och sina tankar i grupp blir det tydligt att vi kan se och mena saker på olika sätt. Vi får träna på att förstå hur andra menar och ger oss en möjlighet att själva få prova flera olika sätt att uttrycka sig. Samtalsfrågor kring boken: Varför tror ni att Kanin ville måla över Igelkotts teckning? Vad kunde Kanin h gjort istället? Kan det kännas bra att få bli arg och ledsen ibland? Har ni känt som Igelkott någon gång? Vem kan hjälpa när något sådant händer? Vem kan hjälpa till när ni är ledsna? Vad händer om någon vill prata och den andra inte vill lyssna? Tycker ni att det känns lättare att prata på morgonen eller på kvällen? Var på förskolan tycker ni att det känns bra att sitta och samtala?
 •  Lyssna och kom överens: Vi får följa med när Kanin och Igelkott och de andra kompisarna på förskolan tillsammans med Ekorre bestämmer hur de ska städa upp alla leksaker. Vi får träna på att berätta, argumentera, lyssna och bli lyssnad på. Ett sätt att träna detta är att leka. Men det är inte roligt att leka om det bara är en som ska bestämma hela tiden. Vi lär oss tillsammans med andra. Samtalsfrågor kring boken: "Lyssna och kom överens". Vad kan det betyda? Vad kan vi bestämma tillsammans? Hur ser ni att någon lyssnar på ett bra sätt? Tycker ni det finns dåliga sätt att lyssna på? Hur då? "Vi lovar" Vad kan det betyda?
 •  Samarbeta: Kanin upptäcker att Igelkott behöver hjälp. Igelkott märker hur glad man blir av att få hjälp. Ekorre berömmer barnen för deras fina samarbete. Genom olika situationer som uppstår i förskolan lär sig barnen att samarbeta och hur de kan kommunicera och integrera med andra. Samtalsfrågor kring boken: Vad kan samarbeta betyda? När behöver ni hjälp? När brukar ni hjälpa till? Vid vilka tillfällen kan ni samarbeta här på förskolan? Vem bestämmer i ett samarbete?
 •  Säg förlåt: Kanin och Igelkott blir ovänner när Kanin inte orkar vänta på sin tur. Konflikten behöver redas ut. Senare spelar Grävling och Ekorre upp en teater som visar barnen hur man kan säga förlåt så att allt känns bra igen. Det kan kännas svårt att säga förlåt. Hur kan vi på olika sätt göra och visa förlåt? Samtalsfrågor kring boken: Vad betyder "Säg förlåt"? När säger ni förlåt? Hur känns det i kroppen när ni säger förlåt? Hur känns det någon säger förlåt till dig? Hur kan ni göra istället för att säga ordet förlåt?
 •  Vänta på din tur: Ekorre märker att barnen har svårt att vänta på sin tur. Han hjälper dem att bilda kö och åka i tur och ordning. Barnen upptäcker att lekarna blir roligare om en i taget får prova på att göra saker. Samtalsfrågor kring boken: "Vänta på din tur", vad kan det betyda? Vad händer om ni är två kompisar som vill använda samma sak? När behöver ni vänta på er tur? Är det och när är det jobbigt att vänta på sin tur? Behöver vuxna också vänta på sin tur? När då?
 • Lugna ner dig: Kanin är trött och arg när mamma kommer för att hämta på förskolan. Hon förstår att Kanin behöver lugna ner sig och lär Kanin olika sätt att slappna av. Samtalsfrågor kring boken: "Lugna ner dig", vad kan det betyda? Var tycker ni att det känns lugnt här på förskolan? Hur gör ni på förskolan när ni känner er trötta i kroppen? Finns det någon bra plats att gå undan till? Har ni förslag på vad man kan göra om man känner sig arg i kroppen? Var i kroppen finns den arga känslan, tycker ni? Kanin får ett hjärta i handen. Hur tror ni att hjärtat känns att hålla i?

 

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av foto, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering och Reflektion

 Reflektionstiden på måndagar och på kompetensutvecklingsdagen i juni 2020.

Ansvar

Arbetslaget har ett gemensamt ansvar för att utbildningen genomförs.

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: