👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsfixarna

Skapad 2020-11-02 13:59 i Stadsskogenskolan Alingsås
Ett tema om läsförståelse där vi utgår från läsfixarnas figurer.
Grundskola F
Vi tränar oss i läsförståelse genom arbetsmaterialet Lyckostjärnan.

Innehåll

Koppling till Lgr -11, del 1:

 • Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Övergripande mål, Lgr-11, del 2:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Konkretisering av mål, dessa kunskaper/färdigheter ska eleverna ges möjlighet att utveckla:

 • Eleverna ska få möjlighet att reflektera över olika texter samt få insyn i läsförståelsens betydelse för fortsatt läsutveckling.
 • Eleverna ska ha dessa figurer med i tanken då vi/de läser en text.

Arbetsformer

 • Introducera  "Läsfixarnas" 4 figurer för gruppen. Spågumman Julia, Frågeapan, Fröken Detektiv och Cowboy- Jim.
 • Högläsning ur boken "Lyckostjärnan;" - Storbild till varje kapitel,diskussioner om svåra ord och begrepp .  
 • Lära sig skillnad på fakta och sagotext.                                
 • Arbetsblad som tillhör varje kapitel

Dokumentation och utvärdering

Dokumentera i klassrummet med ord,text och bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -