👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och Subtraktion, Singma 4

Skapad 2020-11-02 14:09 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 4 – 0 Matematik
addition och subtraktion av stora tal med hjälp av uppstälningar och andra metoder

Innehåll

Syfte

I det här området kommer du att träna din förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

Ämnesinnehåll

Vid avslutat arbete är målet att du skall kunna:

Använda dig av begreppen ental, tiotal, hundratal och tusental för att beskriva tals värde.

- Använda dig av algoritmer (uppställningar) för att göra beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division.

Undervisning

Du kommer få chans att lära dig detta genom att:

Aktivt delta på genomgångar

Arbeta självständigt i häften

- Delta i grupparbeten där ni får diskutera uppgifter och problem med koppling till positionssystemet

- Självständigt arbete i matteboken

- Färdighetsträning på Nomp

 

Bedömning och redovisning

Du kommer bli bedömd genom:

- den kunskap du visar på de aktiva genomgångar vi har

- resultatet du får på utmaningen på Nomp

- den kunskap du visar upp på genomförd skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6