👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag är viktig! - Demokrati och mänskliga rättigheter

Skapad 2020-11-02 14:27 i Ingaredsskolan Alingsås
Livsfrågor, relationer, jämställdhet, trivselregler, klassråd och elevråd, demokrati, diktatur
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Du är viktig! Du påverkar och påverkas av det som finns omkring dig. Du gör skillnad för dina kamrater och även samhället. Alla vi behövs och är lika viktiga och värdefulla för att skolan och samhället ska fungera. Du kommer i detta arbetsområdet får träna på: att ha en åsikt, redogöra för olika regler och rättigheter, diskutera relationer och jämställdhet, veta hur ett demokratiskt beslut går till via klassråd och elevråd. Det sker fortlöpande under hela året.

Innehåll

Syfte (formell del)

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Elevdel med konkreta mål, kunskapskrav, undervisning, utvärdering och eleven delaktighet

Våra konkreta mål

 • Du ska kunna delta i diskussioner om relationer och jämställdhet.
 • Du ska känna till våra gemensamma regler i skolan.
 • Du ska kunna redogöra för några rättigheter som barn har enligt barnkonventionen.
 • Du ska veta hur ett elevråd och klassråd fungerar.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner om relationer och jämställdhet.
 • redogöra för våra gemensamma regler i skolan.
 • redogöra för några rättigheter som barn har enligt barnkonventionen.
 • berätta hur ett klassråd och elevråd fungerar.

Vi kommer bedöma dina arbeten under arbetets gång.

Undervisning

 • Läsa faktatexter
 • Skriva faktatexter
 • Läraren berättar
 • Titta på film
 • Reflektera i text och drama kring det vi lär oss
 • Samtala i klassen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3