👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning Pollux 8

Skapad 2020-11-02 14:28 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vi kommer att diskutera befolkningsutvecklingen och befolkningsfördelningen på vår jord samt analysera utvecklingen utifrån såväl historiska perspektiv samt hållbarhetsperspektiv. Du är en av jordens ca 7,8 miljarder invånare som beräknas vara 10 miljarder 2050. Jordens befolkning växer, men våra resurser är inte oändliga. Är jorden överbefolkad och vad innebär det för oss? Var på jorden har människor bosatt sig? Varför just där? Kommer detta att förändras framöver?

Innehåll

Vad ska vi läsa:  Geografi, Världens befolkning.              

- Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet?

- Vad finns det för orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen?

- Varför flyttar (migrerar) människor inom länder? Till andra länder?

- Vilka konsekvenser får migration från landsbyggd till stad? För de olika länderna/regionerna? 

- Hur ser den demografiska transitionen ut?

 Varför ska vi läsa det/syftet: 

Syftet är att du genom att delta i momentet får en bättre förståelse för de hållbarhetsutmaningar och framtidsmöjligheter som befolkningsutvecklingen och befolkningsfördelning på jorden för med sig såväl lokalt som regionalt och globalt.

 

Bedömning:

- olika uppgifter som vi gör på lektionenrna

-bilduppgift där du förmedlar de skillnader som råder mellan männiksor som lever på vår gemensamma jord

- Skriftligt prov. Detta prov kommer att handla om orsaker till och konsekvenser av, migration, befolkningsökningen, urbaniseringen, samt varför vissa delar av jorden är tätbefolkade och andra inte. Du kommer även att få en chans att visa att du kan använda  såväl geografiska begrepp.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi

Förmåga att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen samt förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.