👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna åk 3

Skapad 2020-11-02 14:56 i Resursskola Kristianstad
Vad är religion? Måste alla tro lika? Varför firar vi olika högtider och kan man bara ha en Gud? Om jag inte tror på en Gud vad händer då?Frågorna är många och du ska få möjlighet att reflektera över och lära dig mer om kristendomen, judendomen och islam.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Religionskunskap
Vad är religion? Måste alla tro lika? Frågorna är många och du ska få möjlighet att reflektera över och lära dig mer om kristendomen, judendomen och islam.

Innehåll

Innehåll:

 • Livsfrågor
 • Mänskliga rättigheter
 • Tre världsreligionerna

 

Konkretiserade mål:

 • Kunna vad de tre religionernas ledare kallas.
 • Kunna känna igen de tre religionernas symboler. 
 • Kunna vad de tre religionernas heliga byggnader heter.
 • Kunna de tre religionernas heliga skrifter heter. 
 • Kunna jämföra likheter och skillnader mellan de olika religionerna. 
 • Känna till någon gemensam berättelse. 
 • Kunna resonera och ta ställning till livsfrågor som har betydelse för eleven.
 • Känna till de mänskliga rättigheter som finns. Däribland religionsfrihet. 

 

Undervisning:

Så här kommer vi att arbeta: 

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner. 
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • Se film kopplat till innehållet.
 • Läsa.
 • Skriva

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna de tre religionernas heliga byggnad, symbol, ledare och heliga skrift.
 • Kunna berätta om någon högtid som firas inom religionen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

Re SO
Världsreligionerna åk 3

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Att leva tillsammans
Eleven kan berätta om sådant som är ont och gott och ge förslag på saker som är rätt och fel.
 • Re  1-3
 • SO   3
Jag behöver hjälp för att kunna berätta om saker som är gott och ont, rätt och fel.
Jag kan berätta om saker som är gott och ont, rätt och fel och sådant som är betydelsefullt för mig.
Att leva i näromårdet
Eleven kan samtala om vilka religioner det finns i närområdet och vart man utöver dom.
 • Re   3
 • SO  1-3
Jag behöver hjälp för att kunna samtala om vilken religion som finns i mitt närområde och vart den utövas.
Jag kan samtala om vilken religion som finns i mitt närområde och vart platsen kallas där man utöver den.
Att leva i världen
Eleven kan ge exempel på högtider inom kristendomen, judendomen och islam. Eleven kan även ge exempel på symboler inom dessa religioner.
 • Re   3
 • SO  1-3
Jag behöver hjälp när jag ska ge exempel på högtider och symboler inom världsreligionerna.
Jag kan ge exempel på högtider och symboler inom världsreligionerna.
Att leva i världen
Eleven kan även ge exempel på någon berättelse ur kristendomen, islam och judendomen.
 • Re  1-3
 • Re  1-3
 • Re   3
Jag behöver hjälp när jag ska återberätta berättelser ur världsreligionerna.
Jag kan återberätta en berättelse ur världsreligionerna.