Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemortens historia

Skapad 2020-11-02 14:56 i Lorensberga F-3 Ludvika
Under det här temat kommer vi att arbeta med hemortens historia. Vi kommer att läsa och ta reda på fakta om olika platser och byggnader i vårt närområde.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Hur blev Ludvika en stad och när? Ta reda på varför människor bosatte sig i Ludvika.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Vi ska ta reda på vad en kommun är och vad som kan finnas i en kommun. 
 • Vi ska ta reda på varför Ludvika ligger där det ligger.
 • Vi ska ta reda på hur Ludvika blev en stad.
 • Få insikt om Ludvika kommuns geografi och hur den formats.
 • Vi ska ta reda på skillnader i levnadssätt mellan förr och nu.
 • Vi ska ta reda på olika företag och industrier som finns i Ludvika.
 • Vi ska ta reda på fakta om några för Ludvika viktiga platser.
 • Vem Dan Andersson var.

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi ska studera kartan och se var Ludvika kommun ligger och se hur långt den sträcker sig.
 • Vi ska läsa och skriva faktatexter tillsammans. Vi kommer även att rita bilder och titta på bilder. 
 • Se på film om Ludvika kommun.
 • Lyssna på visor av Dan Andersson.

Vad som kommer att bedömas:

Bedömning sker utifrån hur väl du kan återge några för Ludvika viktiga händelser och platser. Sätt att återge kan vara muntligt, bildligt och genom text. När arbetet är klart skall du kunna:

 • Dina kunskaper om Ludvikas historia och din förmåga att jämföra livet förr och nu.

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att vara aktiv under lektionerna och genomföra uppgifterna.
 • Delta i diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: