Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och talförståelse - samt de fyra räknesätten

Skapad 2020-11-02 15:08 i Söderskolan Falkenberg
Tal och talförståelse: De fyra räknesätten: Grundläggande addition, subtraktion, multiplikation och division.
Grundskola 4 Matematik
Tal och talförsåelse De fyra räknesätten: Addition, subtraktion, multiplikation, division

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Det här området handlar om att

 • Förstå vårt talsystem, hur det är uppbyggt.
 • Förstå hur tal kan visas på en tallinje
 • Avrunda till 10-tal, 100-tal och 1000-tal
 • göra beräkningar med de fyra räknesätten
 • Multiplikation med 0-or på slutet, exempelvis 20 x 40
 • förståelse för räknesätten
 • Öva multiplikationstabellen

Bedömning - vad och hur

Bedömning utifrån punkterna ovan sker genom tester och prov i olika former.

Undervisning och arbetsformer

 Vi arbetar både praktiskt och teoretiskt, enskilt, i par eller i grupp

Genomgångar, gruppuppgifter, enskilt arbete i matteboken, problemlösning och läxor för att befästa kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

Addition

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Huvudräkning
Lilla plus Ex: 4 + 5, 3 + 4 (ingen tiotalsövergång)
Stora plus Ex: 7 + 8, 6 + 5 (tiotalsövergångar)
Lösa additioner i huvudet med olika räknemetoder ex: 8+23 = 23 + 8 (Största talet först) 57 + 41 = 90 + 8 (Talsorter var för sig)
Överslagsräkning samt huvudräkning med decimaltal
Uppställning - Algoritm
Uppställning utan tiotalsövergång Ex: 656 + 233
Uppställning av algoritm med tio-talsövergång Ex: 656+368
Uppställning av algoritm med decimaltal.
Uppställning av algoritm med decimaltal med olika många siffror i talen.

Subtraktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Huvudräkning
Lilla minus
Stora minus
Lösa subtraktioner i huvudet med olika räknemetoder 500 – 360 (Lägga till) 4123 – 27 (Ta bort) 210 – 197 (Jämföra) 83 – 58 = (83 + 2) – (58 + 2) = 85 – 60 (Lika tillägg)
Överslagsräkning samt huvudräkning med decimaltal
Uppställning - Algoritm
Uppställning av subtraktioner utan växling Ex: 713 – 312
Uppställning av subtraktion med växling. Ex: 713 – 342
Uppställning av subtraktion med dubbel växling (låna över noll). Ex: 7108 – 2239
Uppställning av subtraktioner med decimaltal.

Multiplikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Huvudräkning
Multiplikationstabellerna 1-10
Multiplikationer med 10, 100, 1000 etc.
Multiplikationer med jämna tiotal Ex: 20, 30, 40, 200, 3000 etc. 40 • 5, 3000 • 80
Överslagsräkning samt huvudräkning med decimaltal.
Uppställning - Algoritm
Uppställning där en av faktorn är ett ental. Ex: 37 • 6, 2136 • 5
Uppställning med jämna jämna 10- 100- 1000-tal etc. Ex: 20 • 43, 35600 • 300
Uppställning med två tiotalsfaktorer: Ex: 23 • 52 Med hjälp av räknelagar: Ex: 12 • 23 = (10 • 23) + (2 • 23) 43 • 201 = 43 • 200 + 43 • 1
Uppställning av multiplikation med decimalal.

Division

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Huvudräkning
Enligt divisionstabell 1-10 Ex: 21 / 3, 64 / 8
Division med 10, 100, 1000 etc.
Division med jämna tio-, hundratal etc. Genom att förkorta (stryka nollor) Ex: 4500 / 500
Divisioner med nämnaren 0,5 eller 0,1.
Uppställning - Algoritm
Uppställning av kort division utan minnessiffra. Ex: 3693 / 3
Uppställning av kort division med minnessiffra Ex: 6570 / 5
Uppställning av kort division med minnessiffra och rest. Färlängninga och förkorta divisioner för att göra uträkningarna enklare
Uppställning av division med decimaltal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: