👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och talförståelse - samt de fyra räknesätten

Skapad 2020-11-02 15:08 i Söderskolan Falkenberg
Tal och talförståelse: De fyra räknesätten: Grundläggande addition, subtraktion, multiplikation och division.
Grundskola 4 Matematik
Tal och talförsåelse De fyra räknesätten: Addition, subtraktion, multiplikation, division

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Det här området handlar om att

 • Förstå vårt talsystem, hur det är uppbyggt.
 • Förstå hur tal kan visas på en tallinje
 • Avrunda till 10-tal, 100-tal och 1000-tal
 • göra beräkningar med de fyra räknesätten
 • Multiplikation med 0-or på slutet, exempelvis 20 x 40
 • förståelse för räknesätten
 • Öva multiplikationstabellen

Bedömning - vad och hur

Bedömning utifrån punkterna ovan sker genom tester och prov i olika former.

Undervisning och arbetsformer

 Vi arbetar både praktiskt och teoretiskt, enskilt, i par eller i grupp

Genomgångar, gruppuppgifter, enskilt arbete i matteboken, problemlösning och läxor för att befästa kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

Addition

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Huvudräkning
Lilla plus Ex: 4 + 5, 3 + 4 (ingen tiotalsövergång)
Stora plus Ex: 7 + 8, 6 + 5 (tiotalsövergångar)
Lösa additioner i huvudet med olika räknemetoder ex: 8+23 = 23 + 8 (Största talet först) 57 + 41 = 90 + 8 (Talsorter var för sig)
Överslagsräkning samt huvudräkning med decimaltal
Uppställning - Algoritm
Uppställning utan tiotalsövergång Ex: 656 + 233
Uppställning av algoritm med tio-talsövergång Ex: 656+368
Uppställning av algoritm med decimaltal.
Uppställning av algoritm med decimaltal med olika många siffror i talen.

Subtraktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Huvudräkning
Lilla minus
Stora minus
Lösa subtraktioner i huvudet med olika räknemetoder 500 – 360 (Lägga till) 4123 – 27 (Ta bort) 210 – 197 (Jämföra) 83 – 58 = (83 + 2) – (58 + 2) = 85 – 60 (Lika tillägg)
Överslagsräkning samt huvudräkning med decimaltal
Uppställning - Algoritm
Uppställning av subtraktioner utan växling Ex: 713 – 312
Uppställning av subtraktion med växling. Ex: 713 – 342
Uppställning av subtraktion med dubbel växling (låna över noll). Ex: 7108 – 2239
Uppställning av subtraktioner med decimaltal.

Multiplikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Huvudräkning
Multiplikationstabellerna 1-10
Multiplikationer med 10, 100, 1000 etc.
Multiplikationer med jämna tiotal Ex: 20, 30, 40, 200, 3000 etc. 40 • 5, 3000 • 80
Överslagsräkning samt huvudräkning med decimaltal.
Uppställning - Algoritm
Uppställning där en av faktorn är ett ental. Ex: 37 • 6, 2136 • 5
Uppställning med jämna jämna 10- 100- 1000-tal etc. Ex: 20 • 43, 35600 • 300
Uppställning med två tiotalsfaktorer: Ex: 23 • 52 Med hjälp av räknelagar: Ex: 12 • 23 = (10 • 23) + (2 • 23) 43 • 201 = 43 • 200 + 43 • 1
Uppställning av multiplikation med decimalal.

Division

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Huvudräkning
Enligt divisionstabell 1-10 Ex: 21 / 3, 64 / 8
Division med 10, 100, 1000 etc.
Division med jämna tio-, hundratal etc. Genom att förkorta (stryka nollor) Ex: 4500 / 500
Divisioner med nämnaren 0,5 eller 0,1.
Uppställning - Algoritm
Uppställning av kort division utan minnessiffra. Ex: 3693 / 3
Uppställning av kort division med minnessiffra Ex: 6570 / 5
Uppställning av kort division med minnessiffra och rest. Färlängninga och förkorta divisioner för att göra uträkningarna enklare
Uppställning av division med decimaltal.