Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2020-11-02 15:23 i Förskolan Freden Ludvika
Förskola
Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. (Lpfö 18, s. 9)

Innehåll

Bakgrund

Vi har sett att barnen har ett stort rörelsebehov samt ett intresse för rörelse till musik. Barnens erfarenheter av rörelseaktiviteter ser olika ut, därför vill vi uppmuntra till ännu mera rörelse men på ett mer strukturerat sätt.

 

Syfte

Barnen kommer att..

- utmanas i att förstå och följa instruktioner.

- få möjlighet att utveckla sin motorik samt kroppsuppfattning.

- ges möjlighet att ge utlopp för sitt rörelsebehov och sin energi.

- utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

- uppmuntras till att våga prova.

- få öva på prepositioner och verb.

 

Metod

Varje onsdag förmiddag planerar vi att ha rörelse med en mindre grupp barn, ca 5-6st. Aktiviteterna kommer att varieras, det kan t.ex. vara hinderbanor, rörelsesånger, bamsegympa, mini-röris, bollekar och dans. Rörelseaktiviteterna kommer att utföras både inomhus och utomhus.

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: