Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår fantastiska resa

Skapad 2020-11-02 15:35 i Karlbergs skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Samhällskunskap Geografi
Du ska tillsammans med en kompis göra en digital resa från Stockholm till en valfri världsdel. Där ska ni fokusera på ett land och ta reda på fakta om det. Presentationen ska genomföras digitalt, förslagsvis med hjälp av applikationen keynote

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? 

Vi ska arbeta med länder, världsdelar, världshav och väderstreck. Utöver det ska vi ta reda på intressanta faktan.

Hur ska vi arbeta? 

Ni kommer att få arbeta i en mall för Keynote. 

Ni kommer att arbeta med olika källor för att kunna besvara frågor om erat land. 

Digitala källor: Google earth/maps, Skolplus, Keynote (redovisning), NE-junior, Safari.

Tryckta källor: SO-boken, världsatlas

Video: världens natur (svtplay). 

På fritidshemmet har du möjlighet att spela flaggspelet, djurspelet och kartspelet. Alla grupprum kommer att få namn efter världsdelarna. 

Vad ska du lära dig? 

Det här ska finnas med i din presentation. Dem rödmarkerade är kunskapskrav.

 • veta i vilken världsdel ditt land finns, 
 • veta vilka världshav som finns närmast ditt land, 
 • namnge väderstrecken och visa på karta var landet ligger, 
 •  
 • kunna berätta om ett djur som finns på kontinenten,
 • minst en intressant valfri fakta. T.ex. maträtt, kändis, språk, sevärdhet, musik....

Hur ska du visa vad du lärt dig? 

Du ska tillsammans med din kamrat genomföra en presentation i Keynote om det land du arbetat om.

I din presentation ska ni redovisa svaren på frågorna ovan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3

Matriser

NO Sh Ge
SO_Världsdelar, världshav och våra väderstreck vt-15

Godkänd
Mer än godkänd
Utmaning
Världsdelar
 • Ge   3
Kan nämna någon världsdel.
Kan nämna flera världsdelar.
Kan nämna våra världsdelar samt kan peka ut dem på en karta eller jordglob.
Världshaven
 • Ge   3
Kan nämna något världshav.
Kan nämna flera världshav.
Kan nämna våra största världshav samt peka ut dem på en karta eller en jordglob.
Väderstreck
Kan nämna vad väderstrecken heter.
Kan ange väderstreckens riktning.
Kan nämna vad väderstrecken heter och kan visa på en karta eller jordglob.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: