👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition, styrka och stretching år 4-6

Skapad 2020-11-02 15:37 i Rödsleskolan Oskarshamn
Endast för övnings och visningsskolor.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Nu skall vi hoppa, springa och kasta på alla möjliga och omöjliga sätt. På så vis blir vi snabbare, och starkare och smartare!

Innehåll

Målen för det här arbetsområdet är att du ska:

 • känna till och i stora drag kunna redogöra för vad begreppen KONDITION och STYRKA egentligen innebär.
 • vara medveten om och kunna redogöra för flera vardagliga fördelar med att ha en stark och uthållig kropp, som orkar mycket.
 • känna till, ha prövat och vara väl medveten om flera olika former av konditions- och styrketräning.
 • utveckla din syreupptagningsförmåga och styrka genom allsidig och rolig träning, främst med den egna kroppen som belastning.
 • känna till och vara medveten om vikten av uppvärmning/stretching för att förebygga skador i samband med fysisk aktivitet, samt
 • kunna utföra flera lämpliga uppvärmningslekar och -övningar.

Undervisningens innehåll: Vad?

(Klicka på "Kopplingar till läroplan" för att se vilka delar av kursplanen för ämnet som arbetsområdet innefattar.)

Undervisningens innehåll: Hur?

I arbetsområdet kommer vi främst att arbeta praktiskt med varierade, lustfyllda och lagom utmanande former av

 • uppvärmningslekar och -övningar
 • grundläggande konditions- och styrketräning för både styrka och uthållighet, samt
 • grundläggande stretching av stora och viktiga muskelgrupper.

Utifrån dina förutsättningar, kommer du att få träna din kropp dels för att orka mer och bli starkare, dels för att lära dig några grundläggande kunskaper om exempelvis hur muskler funkar och vad som sker i kroppen då du springer.

I det praktiska genomförandet, blandar vi ofta in "microteorier", alltså kortare, grundläggande diskussioner kring specifika problem eller frågeställningar, t ex

 • vad, hur och varför vi tränar och gör som vi gör,
 • varför uppvärmning är så viktigt, både i skadeförebyggande och prestationshöjande syfte, främst inför lite mer krävande fysisk aktivitet.
 • varför mat - kolhydrater, proteiner, vitaminer och mineraler - är viktiga för din ork och uppbyggnaden av din kropp. Även fett behövs!

Efter varje lektionspass, utvärderar vi lite kring vad vi har tränat och varför.

Du kommer också att helt förutsättningslöst och kravfritt få pröva några sätt att testa din kondition, t ex "beeptest".

Bedömning

Jag kommer i detta arbetsområde främst att bedöma:

 • din förmåga att i praktiken tolka konditionsbegreppet, dvs hur medvetet du disponerar praktisk tränings- och övningstid under lektionen till väl utförd konditions- och styrketräning.
 • din förmåga att medvetet ta till dig teknik i lekar och övningar som har med kondition och styrka att göra samt kunna utföra dem på ett korrekt sätt,
 • din förmåga att reflektera över ditt lärande i arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bedömning av arbetsområde kondition, styrka och stretching.

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

---->
---->
---->
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer
Du varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
I rörelser till musik och i danser anpassar du till viss del sina rörelser till takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar du sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar du sina rörelser väl till takt och rytm.

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

---->
---->
---->
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.