Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och Procent åk 7

Skapad 2020-11-02 16:56 i Blåklintskolan Mjölby
Planering för området Bråk och Procent årskurs 7
Grundskola 7 – 9 Matematik
Planering för området Bråk och Procent

Innehåll

Vi arbetar med området Bråk och Procent, kap 4.
Vi har gemensamma genomgångar och löser uppgifter tillsammans.
Du tränar på metoder och begrep och löser uppgifter ensam och i mindre grupp.
Du får arbeta med problemlösning.
Vi avslutar området med ett prov.

 

Mål – När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • Veta vad ett bråk är
 • Bråkform och blandad form
 • Jämföra storlek på bråk
 • Addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • Räkna ut en viss del av ett antal
 • Förstå hur del, andel och det hela hänger ihop
 • Växla mellan procent-, bråk- och decimalform
 • Räkna ut hur mycket en viss procent är av något
 • Räkna enklare procentuppgifter med huvudräkning

 

Bra att kunna utantill:

 

Mattebegrepp för området Bråk och Procent:

 

 

Vill du träna på grunderna i dessa områden med hjälp av din dator/mobil kan du testa dessa sidor

Studi.se

Begreppsmaskinen

http://webbapp.liber.se/matematikboken-x/#/6-brak-och-procent

Elevspel.se

Jämföra bråk - https://www.elevspel.se/amnen/matematik/5330-jamfor-brak.html

Förlänga och förkorta - https://www.elevspel.se/amnen/matematik/5740-forlanga-och-forkorta-brak.html

Bråk, beräkna delen - https://www.elevspel.se/amnen/matematik/5757-del-av-antal.html

Addera bråk - https://www.elevspel.se/amnen/matematik/5737-addera-braktal-med-varandra.html

Procent, beräkna delen - https://www.elevspel.se/amnen/matematik/2097-procent-rakna-ut-delen.html

Uppgifter

 • Prov om bråk och procent

Matriser

Ma
Bedömning Matematik

-
Du är osäker på detta område och har inte visat godtagbara kunskaper varken skriftligt eller muntligt
Nivå 1
På väg mot nivå 2
Visar vid vissa tillfällen kunskaper för nivå 2
Nivå 2
På väg mot nivå 2
Visar vid vissa tillfällen kunskaper för nivå 3
Nivå 3
Problemlösning, förståelse för problemet
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
Du kan tolka problemet och löser en del av uppgiften
----->
Du kan lösa hela problemet
----->
Du kan lösa hela problemet med en matematisk modell på ett väl genomfört sätt
Metod, kvalitén på metoder och strategier
 • Ma
Du påbörjar en lösning som är korrekt men gör den inte klar
----->
Du använder en lämplig metod för att lösa problemet
----->
Du använder en generell metod för att lösa problemet
Begrepp, förståelse för matematiska begrepp
 • Ma
Du kan använda dig av grundläggande matematiska metoder
----->
Du kan använda dig av olika matematiska metoder och koppla samman två begrepp
----->
Du kan använda dig av olika matematiska metoder och koppla samman flera begrepp
Resonemang, din förmåga att resonera matematiskt
 • Ma
 • Ma
Du kan föra enkla resonemang och förklara resultat
----->
Du kan föra resonemang och förklara resultat
----->
Du kan föra välutvecklade resonemang och beskriva samband i resultatet
Kommunikation, tydlighet i redovisningar och matematiskt språk
 • Ma
 • Ma
Din redovisning omfattar endast delar av uppgiften
----->
Din redovisning omfattar hela uppgiften och ditt matematiska språk är acceptabelt
----->
Din redovisning omfattar hela uppgiften, är väl-strukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: