Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik v 46-49 2020

Skapad 2020-11-02 18:05 i Enångers förskola Hudiksvall
Förskola
Förskolan ska ge varje barn förmåga att använda matematik för att undersöka och reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod:

Förskolans namn:

Grupp:

Barnens ålder:v3-5 år

År och datum:: november 2020

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- talraden, olika begrepp att se likheter och skillnader, problemlösningar.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- se ingresstextenVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- talraden upp till 20, få kunskaper om olika begrepp, antalsuppfattning och problemlösning, tillit till egen förmågaHur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- vi fortsätter med boken ”glass på en onsdag” med matteglasögon på. Vi utgår från bornhomsgrupp upplägg 3 grupper.  
räkna tillsammans och ha matteramsa till måltider. 
Titta på mattelandet och miniräknarna vid lunch.
Teckenspråksräkning

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-
Egen dokumentation 
Göra glassar i olika material och mönster, samt prisklass

processvägg

Planeringen upprättad av:

Arkske

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: