Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 6: Literary analysis novel 1

Skapad 2020-11-02 18:26 i Gemensamt i Linköping Linköping
Gymnasieskola
The purpose of this assignment is for you to get acquainted with literary techniques and terms. The aim of this assignment is also for you to practice using them when analysing a novel.

Innehåll

Literary analysis

You are going to read and analyze the novel Looking for JJ by Anne Cassidy.

The questions to prepare yourself for the seminar can be found in our Google Classroom. You will also find practice material in our Google Classroom as well.

 

Centralt innehåll 

Teman, motiv, form och innehåll i […] skönlitteratur […]. 

[…] muntlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, […], resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.

 

 

Planning and examination

 


Week

Tuesday

Wednesday

35- 41

Reading time: in class and at home

Reading time: in class and at home

42

Seminar: groups 1-2

Seminar: groups 3-4

43

Seminar: groups 5-6

Seminar: groups 7-8

45   Seminar: last chance for those that missed their time.
     

Matriser

Speaking English 6

Rubrik 1

E
D
C
B
A
Förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulering
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Anpassning
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Interaktion
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.
Egna kunskaper
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: