Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra 7C - ht20

Skapad 2020-11-02 20:26 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 Matematik
Ett matematiskt uttryck beskriver hur någonting beräknas. Det består av siffror och symboler för räknesätt, men kan även innehålla parenteser och bokstäver. I detta kapitel kommer vi träna på att skriva algebraiska uttryck, hitta mönster, lösa ekvationer samt använda ekvationslösning för att lösa problem där det finns information som man inte känner till.

Innehåll

I det här området - Algebra - får du lära dig:

·         tolka, skriva, förenkla och beräkna värdet av algebraiska uttryck

·         hitta mönster, uttrycka mönster på olika sätt och använda dig av uttryck för mönster

·         lösa ekvationer

·         lösa problem med hjälp av ekvationer

·         använda prövning för att se om ekvationslösningen stämmer

 

Viktiga begrepp att kunna som hör till området:

·         algebraiska uttryck

·         variabel

·         mönster

·         differens

·         talföljd

·         ekvation

·         vänster led och höger ledd

·         prövning

·         antagande

·         likhet

·         obekant tal

 

Arbetssätt:

Under veckorna 43-49 kommer vi arbeta med kapitel 2 – Algebra i Matematik X genom att ha

·         genomgångar

·         enskild räkning

·         problemlösning

·         diskussionsuppgifter

·         arbeta med och värdera olika strategier och metoder för att  göra beräkningar och lösa problem

·         repetition

·         Digitalt övningsmaterial till Matematik X på Liber online. Där hittar du filmade genomgångar, frågor på begreppen och träning på de uppgifter som hör till varje avsnitt.

·         test och diagnos

·         prov (v. 49)

Tänk på att vara aktiv både i ditt enskilda arbete samt vid genomgångar och vid diskussionsuppgifter. Repetera kontinuerligt, utmana dig själv, använd varandra som lärresurser och fråga om hjälp.

Kom ihåg att du kan titta på filmer med genomgångar till varje avsnitt, både som förberedelse och repetition, och använd och ta hjälp av de genomgångar och sammanfattningar som finns i boken och som du får under lektionerna.Till varje avsnitt finns det arbetsblad, en del jobbar vi med under lektionerna och andra väljer du själv att arbeta med för extra träning och repetition när du behöver det. Du får ett häfte med alla arbetsblad samlade. 

Filmer och arbetsblad hittar du på www.matematikxyz.com under ELEVER - Filmer respektive LÄRARE - Arbetsblad. 

Läxa – varje vecka:

Läxan varje vecka är att ligga i fas med planeringen – målet är att du räknar två nivåer på varje avsnitt i kapitlet. Det kan också komma andra läxor under arbetets gång.

 

Veckoplanering

Här nedan ser du när vi jobbar med vilket avsnitt och vilka arbetsblad som hör till. 

 

Vecka

Dag

Lektionsinnehåll                                                  

 Arbetsblad

43

ti

Uppstart kap. 2 Algebra

2.1 Algebraiska uttryck (s. 68-72, Bas-boken s. 35-38)    

48, 49

 

 

 

 

 

 

    

 

 

fr

 2.2 Mönster (s. 73-77, Bas-boken s. 39-41)        

50, 51

45

 

 

 

 

   

 

 

to

 2.3 Förenkling av uttryck  (s. 78-81, Bas-boken s. 42-43)      

52

 

   

 

46

ti

 Test 2.1-2.3

 2.4 Ekvationer (s. 82-87, Bas-boken s. 44-48)    

53

 

   

 

 

to

2.5 Problemlösning med ekvationer  (s. 88-92, Bas-boken s. 49-52)     

54,55

 

 

 

 

47

 

 

 

 

on

 2.6 Ekvationer med obekanta i båda leden (s. 93-98, Bas-boken s. 53-55)      

56,57

 

 

 

 

 

fr

 Blandade uppgifter (s. 99-101, Bas-boken s. 56-58

58

48

ti

  Diagnos kap 2 Algebra

 

 

 

 

on-fr

 

Utifrån Diagnosen: Träna Algebra (s. 102-103) och/eller       Utveckla Algebra (s. 104)

 Repetition/fördjupning + Övningsprov

 Förmågorna i fokus (s. 105-110)

 Problemlösning och resonemang

 

 

49

ti

 Repetition inför provet

 

 

on

Prov kap 2 Algebra – Onsdag 2 december

 

 

to

Resonemang & Problemlösning

 

 

fr

Genomgång prov kap. 2 Algebra

 

 

 

Nytt område:

50-51

 

Vi börjar på kapitel 3: Geometri

3.1 Prefix och enheter 

3.2 Längd och skala

 

 

 Bedömning:

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: