Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, collage och bildmontage.

Skapad 2020-11-02 20:21 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Bild
Bild och teknik. Skapa bildkollage för att visa på hur programmering används och hur det påverkar oss i samhället.

Innehåll

Mål: 

Skapa ett bildkollage som visar att du förstår hur programmering används och påverkar oss i samhället. Från dåtid till nutid. 

Förmågor att använda och utveckla:

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskapet om programmeringens historia från dåtid - till nutid.

Skapa bilder med digitala och hantverksässiga tekniker, verktyg och material. 

Du ska visa att du kan återanvända bilder genom att skapa en bild som visar på hur programmering har utvecklats genom tiderna (dåtid-historiska bilder) , hur det används nu (nutid) och hur det påverkar oss. 

Visa på förmågan att kunna analysera och bearbeta din egen och andras bilder så att de förbättras och budskapet blir mer tydligt. 

 

Material:

Ipad
Tidningar

Att göra: 

Skapa ett bildkollage som visar att du förstår hur programmering används och påverkar oss i samhället. 

 

Exempel: 

Hämtat den 20201102

 

Bedömning: 

E-nivå - du skapar ett kollage som visar på hur programmering och/eller datorer används nu.

C-nivå - du skapar ett kollage som visar på programmering och datorer har används förr och nu på ett konstnärligt sätt där du också använder trepunktsperspektivet. Du kan visa på förbättringar av ditt arbete. 

A-nivå - du skapar ett kollage som visar på programmering och datorer har används förr och nu på ett konstnärligt och innovativt (uppfinningsrikt) sätt där du också använder trepunktsperspektivet, ledande linjer och du kan visa på flera förbättringar av ditt arbete som gör att budskapet i ditt kollage blir mycket tydligt ur flera olika synvinklar. 

 

Så här lång tid har du på dig:

70 minuter för att göra själva kollaget. 
20 minuter för att bedöma andras kollage. 
30 minuter för att förbättra ditt kollage. 
20 minuter för att utvärdera ditt arbete och göra en självbedömning. 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: