Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och Fair Play år 9a

Skapad 2020-11-02 21:01 i Svanberga skola Norrtälje
Fair Play år 9
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi repeterar de olika lagspel som vi har spelat tidigare, samt testar något nytt spel. Fokus ligger på samarbete och att kunna delta i olika typer av aktiviteter. Vi kommer även att arbeta med uppgifter kring Friluftsliv.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.45-3

Förmågor

       ·       utveckla förmågan att planera och utvärdera olika friluftslivsaktiviteter. 

·       röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang samt anpassa sina rörelser till aktiviteten.

 

Vad ska jag lära mig? 

Centralt innehåll:

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.
 • Att planera och utvärdera friluftslivsaktiviteter i under olika årstider.

Lärandemål:

- Du ska lära dig att vara delaktig i olika spel och medverka till att spelet når sitt syfte.

- Du ska lära dig att samspela med andra personer, med olika redskap.

- Du ska lära dig spelens idé och teknik.

- Du ska lära dig att planera, genomföra och utvärdera lagspel.

- Du ska lära dig hur aktiviteter kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

- Att planera och utvärdera friluftslivsaktiviteter i under olika årstider.

 

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • genom att delta i olika spel och anpassa dig till de olika tekniker och regler som hör till resp lagspel.
 • genom att anpassa din egen insats till ditt lag, att du bidrar till ett samspel.
 • du kan ge förslag på utveckling av laginsats eller egen insats.
 • Genom att arbeta med uppgifter kring friluftsliv i Digilär, där du då visar dina kunskaper och förmågor. 

     Formativ

 • Både kamratbedömning och självbedömning ingår i arbetsområdet.
 • I slutet av lektionen/spelet får du tillfälle att visa dina kunskaper och möjlighet att ge tips som utvecklar spelet.

    

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi kommer att repetera olika lagspel som vi har spelat tidigare, syftet med de regler vi har valt att fokusera på.

Tillsammans skapar vi en plan med de lagspel vi vill använda för att nå målen.

Vi kommer att arbeta  teoretiskt med Friluftsliv i Digilär. 

Vecka

Tisdag

 

Torsdag

45

Fair-play/Friluftsliv - intro av arbetsområdet + börja arbeta i digilär

 

Fair-play

46

IUG Fotboll

 

Komma-ikapp-dag

Orientering omprov.

47

PRAO

 

PRAO

48

Friluftsliv - digilär

 

Fair Play

49

Friluftsliv-digilär - Deadline för dig som vill ha möjlighet att komplettera. 

 

Fair Play

50

Friluftsliv - digilär

Deadline för uppgifterna i Digilär.

 

Fair Play

51

Fair Play

 

Fair Play

52

JULLOV

 

JULLOV

2

Fair play

 

Fair play

3

Fair play

 

Fair Play

Uppgifter

 • Friluftsliv - Digilär

Matriser

Idh
Fair play och Friluftsliv

Bedömningsunderlag saknas
Når ännu ej målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att:
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Förmåga att:
genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
Eleven planerar och genomför frilufts-aktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför frilufts-aktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför frilufts-aktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Förmåga att:
förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: