Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allting består av atomer åk 6 vecka 34-37

Skapad 2012-01-19 11:25 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
atomer och partiklar grundämnen
Grundskola 6 Kemi Fysik
...

Innehåll

Arbetsområde

Atom- och grundämen

Kopplingar till läroplan

 • Fy  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Fy  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Ke  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Ke  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Ke  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Målet med undervisningen är att...

 • Veta vad som bygger upp materian runt oss
 • Känna till beståndsdelarna i atomen
 • Känna till några grundämen

Så här kommer vi att jobba:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.

 • Arbete med läroboken.

 • Laborationer och demonstrationer.

 • Övningsuppgifter

Detta kommer att bedömas:

 • Arbetet under lektionstid.

 • berätta om ett grundämne torsdag v36

 • ett skriftligt förhör vecka 37

 • praktisks arbete

 • Dokumentation av det du arbetat med

Bedömning

Med generell matris i fysik och kemi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: