Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

projekt trafik

Skapad 2020-11-03 08:03 i 213091 Förskolan Mineralen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Planering för projekt trafik Järnet 2020

Innehåll

 

NULÄGE: Vi fick en inbjudan av Leffe i kristallparken om att medverka i en trafikskola med cyklar och efter detta har vi startat upp ett trafiktema. Barnens intresse för trafikskyltar trafikregler gjorde att vi valde att fortsätta på den vägen.

 

Beskrivning

 

Vad har vi erbjudit/gjort hittills och varför?  

 

Beskriv utifrån:

 

·       utbildningens-undervisningens innehåll Vi har gått på trafikpromenader och utforskat närområdet ställt öppna frågor vad är trafik? vad finns trafiken? Utifrån detta har barnen fått skapa och påbörja ett eget trafiksamhälle. Vi har varit på trafikskola där barnen fått cykla efter en bana och lärt sig olika trafikregler och skyltar.

 

·       miljö/material Vi har erbjudit måleri, teckna, och natur och återbruksmaterial i skapandet och utforskandet i trafikprojektet. Vi har en tillåtande miljö där alla utrymmen erbjuds ateljén har varit en stor del av projektet men även i annat skapande.

 

·       Struktur/organisation  Vi har delat in oss i tre projektgrupper som ibland ändras beroende på situation, aktivitet och även olika möten mellan barn ska variera. osv. vi tänker projekt tis, ons, tors.beroende på vad vi planerat. Måndagar går vi till skogen där vi planerar olika uppdrag, uppgifter utifrån det vi arbetar med.

 

 

 

 

 

Uppföljning

 

Hur blev det? Vad har barn visat intresse, nyfikenhet för? Vad har barnen för erfarenheter i det som erbjudits/gjorts. Vad har de visat för strategier?

 

Vilka pedagogiska strategier har fungerat bra – mindre bra – varför?

 

Beskriv med hjälp utifrån:

 

·       utbildningens-undervisningens innehåll Trafikpromenaderna har fungerat bra barnen har visat intresse för trafik och skyltar även andra skyltar har uppmärksammats som glasskylt, rosa prickar på träden, busshållplats osv. Stort intressse för Leffes trafikskola barnen var mycket engagerade.

 

·       miljö/material  Vi har sett över material och beställt sånt som saknas vi har använt oss mycket av återbruksmaterial, vi har fotat och använt bilderna som inspiration. Vi har förändrat innemiljö för att  skapa förutsättningar och möten i projektet.

 

·       Struktur/organisation. Reflektionsmall, som vi arbetar efter på reflektionstid för att skapa god struktur. Vi följer vår grovplanering 

 

 

 

 

 

AVDELNINGENS PROJEKT:

 

Beskriv lite kortfattat om vad ni tänker arbeta utforskande kring i ert projekt och varför. Detta ligger som rubrik för er avdelnings projekt

 

Beskriv övergripande vad ni ska mötas kring i ett utforskande med barnen och hur ni kopplar det till era mål.  Alltså en syftesformulering för projektet. Språk och kommunikation är något vi kommer mötas kring och utveckla både i stadsdelen och Långbro-Solbergaskogen fskenhet.

 

Vad tror vi kan bli undersökningsbart och hålla barnens intresse vid liv under en längre

 

Formulera en fortsättning för er avdelnings projekt. Hur går vi vidare och varför. Ta hjälp av era samtal under förmiddagen och nedanstående punkter.

 

-          Nuläget. Vi har fokuserat på språk och kommunikation, symbolspråk, normer och regler, demokrati, samhällsdemokratiska frågor, utforska närområdet, skapa förståelse för begrepp och sin omvärld, Att barnen får föreståelse för gemotriska former och dess betydelse tex trafikskyltar.  

 

-          Läroplan. Vi arbetar transdisciplinärt i vårat trafikprojekt

 

-          WKI

 

-          Barnkonventionen.

 

 

 

HUR GÅR VI VIDARE beskriv utifrån:

 

·       utbildningens-undervisningens innehåll . Terminologi, öka förståelse för olika begrepp och matematiska former, Vi läser och diskuterar utifrån barnböcker som handlar om trafik. Använda stoppskylt för att prata om gränser och känslor (Normer och värden). Miljöaspekt med olika transportmedel, cykel, buss bil, båt mm. Vad behöver transportmedel för att åka? Hastighet, friktion testa och rulla saker i backe mäta hastighet. Hur snabbt åker bussen? Hur snabbt får bussen åka? Ambulans, brandbil, och polis.

 

·       miljö/material  Vi skapar utifrån barnens tankar med olika uttryckssätt så som lera, måleri digitalt skapa film ut och filma hastighet bilar,( barnens hastighet när de springer) och andra fordon arbeta vidare med detta i en digital app. tex I Movie Green screen. Vi inkluderar också teckenkommunikation i allt arbete.

 

·       Struktur/organisation Vi fortsätter i 3 projektgrupper så alla erbjuds aktiviteter kopplat till projektet. Tis, ons och tors fm. Vi reflekterar på tisdagar och utvärderar arbetet och blickar framåt.

 

 

 

-          vad har fungerat väl, något att förändra, lägga till, ta bort, organisera,

 

Att vi delat upp i olika små grupper har fungerat bra, men vi fortsätter fundera hur vi ska dela grupperna för att olika möten mellan barnen ska ske.

 

-          På vilket sätt får vi projektet att utgå från barnens tankar, frågor, teorier, fantasier och intressen? Vi ställer öppna frågor och är medforskande under projektets gång och är lyhörda på vad barnen intresserar sig av och bygger vidare på det.

 

-          Vad vill vi att barnen ska få skapa ny erfarenheter/kunskaper kring. Vad tror vi vårt projekt kommer kunna bidra med? En förståelse för barnens omvärld och närområde, vad finns i dess närhet. Just nu fokuserar vi på trafik som en del av barnets omvärld. Känna delaktighet

 

-          Hur ska vi arbeta kring läroplan, teorier/forskning och beprövad erfarenhet Vi kopplar till läroplan i allt vi gör när vi planerar undervisningen har vi redan tänkt på vilka läroplansmål vi vill beröra språk och kommunikation och rörelse.

 

-          hur kan vårdnadshavare bli delaktiga och bidra till projektet? Genom att vi pratar med föräldrarna och informerar vad vi gör samt genom lärloggarna.

 

 

 

 

 

DOKUMENTATION:

 

I våra dokumentationer ska vi fånga barnens strategier, frågor, reflektioner och förändrade kunnande utifrån de erbjudanden vi gör med aktiviteter/frågor/miljö/material/teorier. Gör en plan för ert dokumentationsarbete. Ta hjälp av frågorna nedan

 

·       Vad ska vi dokumentera ? projektet vad vi gör för aktivitet, barnens reflektioner

 

·       Hur ska vi dokumentera? Foton, filmer , anteckningar reflektioner skolplattformen, digitalisering och programering.

 

·       Vem/vilka dokumenterar? Alla på avdelningen

 

·       När dokumenterar vi? När tid ges och under egen planeringstid put. Och även i barngrupp

 

·       Hur blir barnen delaktiga i dokumentation/reflektion/planering? Återblick från dokumentation foton. Som projiceras upp på storbild, egna pic collage, samtal med barnen, tar egna bilder

 

·        

 

·       Är det något särskilt som vi vill utveckla/satsa på när det kommer till dokumentationen? Vi tycker att det digitala har brister när inte vår projektor fungerar, dåligt nätverk.

 

·       

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: